OPS zaprasza do udziału w ankiecie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 10 listopada 2023 roku, na terenie gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Sokółka.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej w Naszej Gminie.

Link do ankiety:

http://badania.corigo.pl/ankieta/1048856/sokolka-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

(AM) OPS


Zobacz również

Skip to content