Grudniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • Konsultacje psychologiczne: 7, 14 grudnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 6, 13 grudnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 4, 18 grudnia 2023 r. w godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje prawne: 1, 8 grudnia 2023 r. w godz. 10.00-12.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce


Zobacz również

Skip to content