Dodatkowe pieniądze na oświatę

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała 216 119 zł ze środków rezerwy oświatowej.

zdjęcie Przedszkole 1 Sokółka

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku.

Rezerwa oświatowa stanowi instrument finansowania zadań oświatowych, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków dla szkół i samorządów. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

(BM)


Zobacz również

Skip to content