Październikowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • Konsultacje psychologiczne: 5, 19 października 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
  • Konsultacje pedagogiczne: 4, 18 października 2023 r. w godz. 15.00-17.00;
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 2, 16 października 2023 r. godz. 15.00-17.00;
  • Konsultacje prawne: 6, 20 października 2023 r. w godz. 10.00-12.00.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce


Zobacz również

Skip to content