Artykuły w kategorii: Informacje lokalne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Projekty UE

Rekrutacja do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem głównym … ZOBACZ WIĘCEJ

Projekt na teleopiekę

W piątek 28 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos podpisały umowę na realizację projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na … ZOBACZ WIĘCEJ

Listopadowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 3, 10, 16 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00 Konsultacje prawne: 16, 23 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00 … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. dodatku na inne źródła ciepła

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z … ZOBACZ WIĘCEJ

Wrześniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 1, 8, 15 września 2022 r. godz. 15.00-18.00 Konsultacje prawne: 14, 28 września 2022 r. godz. 15.00-18.00 … ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Burmistrz Sokółki informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, zadanie związane z przyznaniem i … ZOBACZ WIĘCEJ

OPS w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno–zawodowych mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie … ZOBACZ WIĘCEJ

Czerwcowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Konsultacje psychologiczne: 9, 23 czerwca 2022 r. godz. 15.00-17.00 Konsultacje prawne: 8, 22 czerwca 2022 r. godz. 15.00-17.00 Konsultacje … ZOBACZ WIĘCEJ

Marcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o marcowych dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultacje psychologiczne: 17, 24 marca 2022 r godz. 15.00-17.00 Konsultacje prawne: 9, 23 marca 2022 r godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 8, 22 marca … ZOBACZ WIĘCEJ

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny: Konsultacje psychologiczne: 17, 24 lutego 2022 r godz. 15.00-17.00 Konsultacje prawne: 9, 16 lutego 2022 r godz. 15.00-17.00 Konsultacje pedagogiczne: 15, 22 lutego 2022 r … ZOBACZ WIĘCEJ

Październikowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny: Konsultacje psychologiczne: 7, 14, 21 października 2021 r. w godz. 15.00-18.00 Konsultacje prawne: 6, 20 października 2021 r. w godz. 15.00-18.00 Konsultacje pedagogiczne: 12, 26 … ZOBACZ WIĘCEJ

Badanie ankietowe dla mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 15 października 2021 roku, na terenie Gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły … ZOBACZ WIĘCEJ

Ankieta dla dorosłych mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w związku z przygotowywaniem dokumentów dotyczących działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zwraca się do dorosłych mieszkańców gminy Sokółka z prośba o uzupełnienie ankiety, która jest niezbędna do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w … ZOBACZ WIĘCEJ

Można skorzystać z bezpłatnych porad

Dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w lipcu 2021 roku dla mieszkańców gminy Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: konsultacje psychologiczne: 8, 15, 22 lipca w godz. 15.00 – 18.00 konsultacje prawne: 13, 20 lipca w godz. 15.00 – 18.00 … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content