Rekrutacja do projektu

Baner EFS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zagwarantowanie kompleksowej usługi opiekuńczej poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnej w postaci systemu teleopieki dla 100 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Sokółka w okresie od 01.11.2022 roku do 31.10.2023 roku. Szczegóły w załącznikach.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

OPS

Skip to content