Zostań Rodziną Roku – zaproszenie do konkursu

Rodzina Roku to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna polegająca na usytuowaniu dobra rodzin w centrum wszelakich działań i zachęcająca do posiadania więcej niż jednego dziecka.

Głównymi celami projektu jest:

  • Troska o rodzinę jako fundament ładu społecznego
  • Dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu materialnego oraz społecznego
  • Promocja pozytywnego wizerunku małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,
  • Wsparcie rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu
  • Inspirowanie rodzin do posiadania większej liczby dzieci
  • Zmiana postaw społecznych wobec rodziny i w tym szczególnie modelu życia jakim jest duża rodzina
  • Stworzenie koalicji władz samorządowych, placówek oświatowych, działaczy lokalnych na rzecz rodzin.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi oraz polega na nagraniu filmu krótkometrażowego pokazującego w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową za pośrednictwem strony internetowej https://rodzinaroku.pl/

Skip to content