Grudniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • Konsultacje psychologiczne: 1, 8, 15 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje prawne: 14, 21 grudnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 6, 14 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 5, 19 grudnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
  • 21 grudnia 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce


Zobacz również

Skip to content