OPS w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu

Baner Program Regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Klub Integracji Społecznej w Sokółce – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno–zawodowych mieszkańców z Gminy Sokółka, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej mogą być:

  1. osoby wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym tj. osoby długotrwale bezrobotne;
  2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające więcej niż jedną z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy;
  3. preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Uczestnicy/ Uczestniczki Klubu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. doradztwa psychologicznego;
  2. pracy socjalnej;
  3. doradztwa zawodowego;
  4. kursów i szkoleń;
  5. staży zawodowych.

REKRUTACJA TRWA W DNIACH 1-22 lipca 2022 roku. Ilość miejsc ograniczona: 40 osób w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn.

Wszystkie zajęcia projektowe odbywać się będą w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zapewni dostępność spotkań rekrutacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność do formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce pokój nr 2 – parter,
ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka, 16-100 Sokółka tel. (85) 711 20 64.
Karty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu.

Jesteś klientem pomocy społecznej i chcesz zmienić swoje życie na lepsze? Zgłoś się do Klubu Integracji Społecznej w Sokółce!

(MT) OPS


Zobacz również

Skip to content