Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

27 czerwca 2022 roku odbyło się podsumowanie ogłoszonego 30 maja 2022 r. konkursu plastycznego na logo Czereśniowej Pasieki, skierowanego do uczniów klas IV-VIII szkół miasta i gminy Sokółka.

I miejsce: Kacper

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Katarzyna Klimaszewska
Członek komisji: Grzegorz Klimaszewski
Członek komisji: Marta Wojewódzka-Szoda
oceniła prace i przyznała następujące miejsca:
I miejsce: Kacper Julian Szyszko
II miejsce: Zuzanna Rećko
III miejsce: Karolina Radulska

Zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Właścicielom Czereśniowej Pasieki, Pani Katarzynie i Grzegorzowi Klimaszewskim dziękujemy za ufundowanie słodkich nagród oraz współorganizację konkursu. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Marta Wojewódzka-Szoda
Filia Biblioteczna nr 1
Biblioteki Publicznej w Sokółce

Skip to content