Październikowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny:

  • Konsultacje psychologiczne: 7, 14, 21 października 2021 r. w godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje prawne: 6, 20 października 2021 r. w godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 12, 26 października 2021 r. w godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 4, 18 października 2021 r. w godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje terapeuty uzależnień: 8, 22 października 2021 r. w godz. 15.00-17.00

28 października 2021 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12. Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS

Skip to content