Sierpniowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  • Konsultacje psychologiczne: 4, 11, 25 sierpnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje prawne: 10, 17 sierpnia 2022 r. godz. 15.00-18.00
  • Konsultacje pedagogiczne: 2, 16 sierpnia 2022 r. godz. 15.00-17.00
  • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 8, 22 sierpnia 2022 .r godz. 15.00-17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 855558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce


Zobacz również

Skip to content