Z życzeniami u Kazimierza Wołyńca

Przez wiele lat był Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce. Przewodniczył też Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w naszym mieście.

1 listopada 2017 roku Kazimierz Wołyniec skończył 90 lat. Życzenia dla Dostojnego Jubilata przesłała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Zdjęcie grupowe

„Z okazji 90. urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz kolejnych lat wypełnionych Bożą Łaską. Pańskie życie jest niewyczerpaną skarbnicą doświadczeń dla wielu pokoleń. Jestem przekonana, że nie brakuje osób, które obficie czerpią z tej mądrości, ponieważ Pana sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą pogratulować wyjątkowego życia wypełnionego pracą na rzecz naszej społeczności” – napisała Pani Burmistrz.

Życzenia i kwiaty od Burmistrz Ewy Kulikowskiej przekazał Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content