Zwołanie I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej

MRM

Na podstawie §16 ust. 1 Uchwały Nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1911 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje I Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Sala Lira).

 

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/mrm/1a1bd4e98e3ce61/zwolan_1_sesji_mrm.htm

Skip to content