Nie wyrzucaj do kosza przeterminowanych leków

Odpadów medycznych nie powinno się wyrzucać do śmieci, bo mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia i środowiska.

Nie należy wyrzucać przeterminowanych leków do kosza na odpady zmieszane, bo mogą np. zostać zjedzone przez zwierzęta, a rozkładające się substancje chemiczne zanieczyszczą środowisko.

Przeterminowane leki możesz zanieść do wybranej apteki:

  • Apteka Nowa Farmacja, Sokółka, ul. Białostocka 8/10 lok. 1
  • Apteka przy ulicy Białostockiej 128 w Sokółce.

lub oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), Sokółka, ul. Targowa 9.

UMS

 


Zobacz również

Skip to content