Cygańskie serca w Szkole Podstawowej w Geniuszach

28 października 2016 roku Szkołę Podstawową w Geniuszach odwiedzili państwo Januszkiewicz z zespołu „Cygańskie serca”, jednocześnie reprezentanci stowarzyszenia „Dziedzictwo Kulturowe Igrył”, którzy przybliżyli historię Romów w Polsce.

Spotkanie w Geniuszach

W trakcie spotkania można było podziwiać stroje cygańskie oraz usłyszeć piosenki w języku romskim, polskim i rosyjskim. Śpiewom towarzyszyły tańce, które doskonale uzupełniały występ. Wysłuchano również wierszy napisanych przez Panią Iwonę Januszkiewicz. Uczestnicy spotkania jako pierwsi mogli zobaczyć wideoklip do piosenki „Tęsknota”. Całe wydarzenie dopełniała interesująca scenografia o Romach na Podlasiu, którą tworzyły stare fotografie, udostępnione przez pana Jerzego Nowickiego z „Głosu Siemiatycz” oraz panią Elżbietę Jakimik.

Spotkanie pokazało młodzieży, że mieszkamy w bardzo zróżnicowanym kulturowo regionie. Była to lekcja przezwyciężania stereotypów i uprzedzeń w stosunku do innych ludzi, żywa lekcja historii, tolerancji i integracji ze środowiskiem lokalnym.

SP w Geniuszach

Skip to content