Ogłoszenie Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Sokółka przy ulicy Grodzieńskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Herb Sokółki

Projekt planu wyłożony będzie w dniach od 25 listopada do 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pokój nr 303, w godzinach 8:00-15:00.

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 33,53 ha, położony przy ulicy Grodzieńskiej pomiędzy terenem kolejowym od zachodu, planowaną obwodnicą miasta od północy i granicą Miasta (las) od wschodu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, sala nr 101.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w BIP: GR.6721.10.2015.UW

Skip to content