Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka

Baner z logówkami

Dobiegają końca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sokółka. W związku z tym, w dniach od 1 do 10 września 2017r. zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu, w którym zaplanowane zostały działania rewitalizacyjne na najbliższe lata.

Uwagi do dokumentu można składać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego lub w czasie zaplanowanego spotkania plenerowe w dniu 1 września 2017r. (plac przed Kinem „Sokół” w godz. 17-19).

Formularz konsultacyjny dostępny jest:

  • na stronie internetowej www.sokolka.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce
  • w pok. 309 w Urzędzie Miejskim w Sokółce

Formularz można złożyć w terminie od 01.09.2017 r. do 10.09.2017 r. w formie papierowej w pok. 309 w Urzędzie Miejskim w Sokółce w godzinach pracy urzędu lub w formie skanu z podpisem na adres e-mail:

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka, tel. 85 711 0917, Urząd Miejski w Sokółce, pokój 309.

Dokumenty i druki do pobrania:

  1. PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka
  2. Formularz konsultacji – załącznik nr 1 (pdf)
  3. Formularz konsultacji – załącznik nr 1 (edytowalny)
  4. Karta-projektu_z-instrukcją – załącznik nr 2 (pdf)
  5. Karta-projektu_z-instrukcją – załącznik nr 2 (edutowalny)

Burmistrz Sokółki

Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content