Rewitalizacja Gminy Sokółka

Baner z logówkami

Rozpoczęły się prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sokółka

Rewitalizacja jest procesem obejmującym przemiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne, podejmowane na zdegradowanych obszarach. Działania rewitalizacyjne służą poprawie jakości życia mieszkańców. Mogą to być działania związane z poprawą infrastruktury, warunków życia mieszkańców, zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni, ale przede wszystkim są to działania na rzecz społeczności lokalnej.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań naprawczych mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość wyrażenia swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

Jakie działania będą realizowane w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji?

Każdy z Państwa będzie mógł włączyć się w działania w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. W ramach projektu przewiduje się realizacje następujących działań:

  • Wywiady indywidualne i grupowe z lokalnymi liderami i interesariuszami Programu,
  • Spacery badawcze, które pozwolą na ocenę przestrzeni oczami mieszkańców,
  • Debata publiczna, na której zostaną przedyskutowane granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,
  • Warsztaty przyszłościowe, podczas których wspólnie ustalimy wizję obszaru rewitalizacji i cele, które będą służyły jej realizacji.
  • Kawiarenki obywatelskie poświęcone poznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz ich pomysłów na projekty rewitalizacyjne.
  • Spotkanie plenerowe stanowiące podsumowanie poszczególnych etapów projektu.

Bardzo zależy nam, aby Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też zachęcamy do włączenia się w prace nad dokumentem.

Pierwsze działania – wywiady i spacery odbędą się już na przełomie marca i kwietnia.

W najbliższym czasie zostanie powołana również Grupa ds. rewitalizacji, składająca się z zainteresowanych rewitalizacją osób, która będzie mogły bezpośrednio włączyć się w tworzenie, opiniowanie Programu, a także inne realizowane działania.

Wydz. FP


Zobacz również

Skip to content