Ustalanie kapitału początkowego w ZUS

Jeśli jesteś potencjalnym emerytem, nie czekaj i już teraz złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego.

Logo ZUS

Zostało już tylko kilka miesięcy do wejścia w życie ustawy zmieniającej, która obniża wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a 20% potencjalnych emerytów wciąż nie ma wyliczonego kapitału początkowego. Znaczna liczba przyszłych emerytów nie przeliczyła również jego wartości w związku ze zmianami, które nastąpiły w latach 2011-2015. W grupie ewentualnych emerytów znajdą się zatem osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego, dlatego osoby te powinny złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg ubezpieczenia i dokumentację potwierdzającą wysokość osiąganych wynagrodzeń przypadających do 31 grudnia 1998r. Ponadto w grupie tych ubezpieczonych będą także osoby, które co prawda miały już ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami przepisów w sposobie jego obliczenia,  przeliczenie kapitału początkowego może spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości.

Najważniejszą i nieodzowną kwestią jest złożenie wniosku (ZUS Kp-1) o ustalenie kapitału początkowego w placówce ZUS przez osobę zainteresowaną, w którym dokładnie wskazujemy o co się ubiegamy  i dołączamy jednocześnie dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jeśli mamy już wyliczony kapitał początkowy i posiadamy profil na PUE wniosek o emeryturę, złożymy bez wychodzenia z domu. Dzięki profilowi na PUE będziemy mogli również umówić się z doradcą emerytalnym, który będzie dostępny od lipca w ZUS, na konkretny dzień  i godzinę, jak również skorzystać z  innych udogodnień profilu.

Wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału początkowego dostępny jest w ZUS lub na stronie internetowej  www.zus.pl.  Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu rentowego, od której przysługuje odwołanie za pośrednictwem Oddziału ZUS do Sądu Okręgowego – Sądu Pacy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Warto pamiętać, że pierwszą częścią składową dla wartości emerytury dla osób, które mają prawo do emerytury według zreformowanych zasad i posiadają okresy ubezpieczeniowe przed 1 stycznia 1999r. jest kapitał początkowy. Dlatego też, nie zostawiajmy wyliczenia kapitału początkowego na ostatni moment. Firmy upadają, a dokumentacja, która przekazywana jest do archiwum często jest niekompletna lub nie możliwa do odnalezienia. Dlatego powinniśmy kompletować dokumentację potwierdzającą okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiąganych przychodów i udać się do terenowej jednostki ZUS w celu złożenia wniosku o ustalenie kapitału początkowego.

Katarzyna Krupicka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego


Zobacz również

Skip to content