Zaproszenie na spacery badawcze

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Wykonawca Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka zapraszają mieszkańców gminy Sokółka na spacery badawcze w ramach projektu „Sokółka pełna życia Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”.

Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w konkretnych sprawach. Metodę tę stosuje się również do badania oceny przestrzeni oczami jej użytkowników. W trakcie spacerów zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna i filmowa. Zostaną zebrane Państwa uwagi i pomysły na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni i działania aktywizujące różne grupy społeczne.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość otaczającej nas przestrzeni. Terminy i miejsca spotkań zostały podane na plakacie.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content