Wycieczka na Mazury

Baner Poznaj Polskę

Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce w dniu 19 maja 2022 r. uczestniczyli w jednodniowej wycieczce na Mazury. Odwiedzili miejscowości: Ruciane Nida, Mrągowo i Świętą Lipkę. Wycieczka została dofinansowana ze środków programu MEiN „Poznaj Polskę”.

Pierwszym punktem wycieczki była turystyczna miejscowość Ruciane Nida. Atrakcję stanowił rejs statkiem z przystani „U Faryja” po Jeziorze Nidzkim, jednym z najdłuższych jezior na tym terenie, pełnym zatok i wysp, najmniej zmienionym przez działalność człowieka akwenem na Mazurach. Ładna pogoda i okoliczności przyrody sprzyjały tej wyprawie. Podczas rejsu uczestnicy podziwiali malownicze widoki, gdyż jezioro to, jedno z najpiękniejszych w Polsce, sąsiaduje z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym.

Wycieczka na Mazury

Następnie młodzież udała się do Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie. Dzięki wystawom i ciekawym opowieściom przewodników uczniowie poznali pradzieje okolic i historię urokliwego miasta położonego nad jeziorem Czos. Uczestnicy wycieczki z wielkim zainteresowaniem oglądali ekspozycje archeologiczne oraz pamiątki przeszłości z zakresu numizmatyki, etnografii, piśmiennictwa, sztuki ludowej i współczesnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie zwiedzali Warszawę

Baner Poznaj Polskę

W ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” 17 maja 2022 r. uczniowie klasy 3a i 3e uczestniczyli w bardzo ciekawej wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu było urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez praktyczne odkrywanie śladów historii oraz piękna naszej stolicy.

Wycieczka do Warszawy

Pierwszym etapem wycieczki był spacer po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród niesamowitych barw i zapachów uczniowie osobiście doświadczali fascynującego życia roślin, zachwycali się ich bioróżnorodnością.

Kolejny punkt programu to spacer po warszawskiej Starówce. Opisywany na lekcjach Pomnik Małego Powstańca cieszył się szczególnym zainteresowaniem uczniów. Natomiast cisza wąskich uliczek Starego Miasta i gwar Placu Zamkowego sprawił, że nikomu się nie dłużyło nawet czekanie na obiad. Po krótkim odpoczynku i po pysznym posiłku w pięknej restauracji „Literatka” uczniowie podziwiali stolicę skapaną w blaskach zachodzącego słońca.

W celu wzbogacenia wiedzy historycznej o kulturze polskiej i kształtowania postaw patriotycznych uczniowie na koniec zwiedzili Zamek Królewski. Wędrując po komnatach królewskich, dowiedzieli się, jak i gdzie król przyjmował gości, gdzie spał, gdzie odbywały się słynne obiady czwartkowe. Z zaciekawieniem obejrzeli salę tronową, wielką salę balową, mieli także okazję podziwiać portrety sławnych królów i piękne obrazy prezentujące Warszawę z czasów Canaletta.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia Burmistrza Sokółki przyznane po raz czternasty

Zdolni uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Sokółka otrzymali Stypendia Naukowe Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2021/2022. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska już po raz czternasty przyznała stypendia, które zostały wręczone podczas uroczystości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Uczniowie szkół podstawowych i Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce otrzymali stypendia w wysokości od 150 do 248 zł.

Stypendia Burmistrza Sokółki

W sumie dla 263 uczniów przeznaczono 51 638 zł. Najwięcej stypendystów wytypowała Szkoła Podstawowa nr 1 – 109 uczniów i Szkoła Podstawowa nr 2 – 53 uczniów. Zaś w pozostałych szkołach liczba stypendystów przedstawiała się następująco: Szkoła Podstawowa nr 3 – 29 uczniów, Szkoła Podstawowa w Boguszach – 13 uczniów, Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 4 uczniów, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 6 uczniów, Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – 7 uczniów, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – 8 uczniów i Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce – 34 uczniów.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Piknik naukowy w Starej Rozedrance

Baner z logówkami EFS

14 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance został zorganizowany „Piknik naukowy” jako podsumowanie projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”, nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0530/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Piknik naukowy w Starej Rozedrance

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Sokółka środków na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje naukowo – techniczne, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Podczas zajęć towarzyszyła myśl sentencji Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Poznawanie świata przez doświadczenie jest najlepszą drogą do rozumienia otaczających nas zjawisk.

W trakcie pikniku naukowego uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali nabyte umiejętności przed całą społecznością szkolną oraz zaproszonymi gośćmi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie SP w Geniuszach poznają Polskę

Baner Poznaj Polskę

10 maja 2022 r. uczniowie klas IV-VIII, a 7 czerwca dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Geniuszach uczestniczyli w wycieczce do Augustowa i okolic w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Geniuszach poznają Polskę

Poznawanie piękna ojczystego kraju rozpoczęli od zwiedzania Muzeum Kanału Augustowskiego. Muzeum to mieści się w zabytkowym domku z XIXw. w tzw. Domku Prądzyńskiego. Wystawy prezentują historię budowy i eksploatacji kanału oraz przybliżają postać głównego projektanta Ignacego Prądzyńskiego. Obecnie Kanał Augustowski jest wykorzystywany jako malowniczy szlak turystyczny.

Następnie uczniowie wyruszyli w rejs statkiem po Kanale Augustowskim, podczas którego mogli podziwiać piękne widoki wzdłuż trasy oraz poznali historię nieszczęśliwej miłości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Eksperymentują i podziwiają piękno przyrody

Baner EFS

W czwartek, 9 czerwca 2022 r. uczniowie klas IV – VIII (25 osób) wraz z opiekunami wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Łodzi i Nieborowa. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych”.

Celami wycieczki były:

  • wizyta w Nieborowie – poznanie fauny, flory, ukształtowania terenu Mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej oraz rozpoznawanie gatunków roślin.
  • wizyta w Eksperymentarium – nauka poprzez zabawę, warsztaty, quizy, testy sprawdzające uwagę, pomysłowość i kreatywność, gry o różnym poziomie trudności, oglądanie wystaw umożliwiających zgłębianie zagadnień dotyczących zjawisk z różnych dziedzin wiedzy, techniki i kultury.
Wycieczka

Uczestnicy wyprawy wyjechali ze szkoły o godz. 5.00. Mimo wczesnej pory, wszyscy, w wyśmienitych humorach, oczekiwali na przygodę. Po ok. 5 godzinach jazdy autokarem wycieczka dotarła do Nieborowa. Tam czekał na uczniów przewodnik, który oprowadził wszystkich po pałacu, ciekawie opowiedział o jego historii i przytoczył kilka ciekawostek z nim związanych.

ZOBACZ WIĘCEJ

W sokólskiej „Piątce” powstała kraina zmysłów

Baner EFS

Zmysły, którymi dysponujemy – smak, węch, wzrok, słuch i dotyk – pracują dla nas wytrwale, współdziałając z emocjami, dzięki czemu możemy sprawnie funkcjonować. Wiedzą to także przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Dzięki innowacyjnemu projektowi przez cały rok szkolny dzieci poznawały swoje zmysły i rolę, jaką pełnią w życiu każdego człowieka, uczestniczyły w zajęciach „Poznaję świat zmysłami oraz „Wędrujące stopy” oraz terapii logopedycznej i gimnastyce korekcyjnej.

Zajęcia gimnastyczne

Dodatkowo, placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W salach zostały zamontowane projektory i tablice multimedialne, ponadto dostarczono 2 laptopy, programy i pomoce do ćwiczenia wymowy i kształtowania prawidłowej postawy ciała podczas gimnastyki korekcyjnej. Wyposażenie jest dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie zapewniło dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Celem wychowawców było wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy oraz podstawowe zmysły.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wycieczka do Łodzi uczniów SP w Starej Rozedrance

Baner z logówkami EFS

W dniach 2-3.06.2022 r. uczniowie  klas V, VII, VIII SP w Starej Rozedrance wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Łodzi w ramach realizowanego projektu: ”Nauczanie przez eksperymentowanie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0530/20  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Eksperymentowanie

Pierwszego dnia wzięli udział w zajęciach  edukacyjnych w łódzkim Eksperymentarium. Podczas pobytu w tym ciekawym miejscu uczniowie  pod kierunkiem przewodnika obejrzeli wystawę interaktywną, a następnie sami mogli odkryć niezwykły świat nauki. Kolejnym punktem wycieczki był udział uczniów w warsztatach – Kuchni molekularnej.  Podczas warsztatów dzieci miały okazję zagłębić się w tajniki nowoczesnej kuchni, która wykorzystuje wiedzę z dziedziny chemii i fizyki w gastronomii. Obejrzały ciekawy pokaz przygotowywania potraw z wykorzystaniem ciekłego azotu. Miały możliwość samodzielnego przygotowania i degustacji  sorbetów owocowych, lodów oraz pianek. Wszystkie desery były  widowiskowe i oczywiście smaczne.  Wieczorem wszyscy udali się na długi spacer ulicą Piotrkowską.

Drugi dzień wycieczki to wizyta w Bolimowskim  Parku Krajobrazowym. Typowo leśny Park oferuje wiele szlaków turystycznych. My przeszliśmy malowniczym szlakiem nad rzeką Rawką.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dyrektorzy otrzymali powołania

We wtorek 14 czerwca 2022 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w Urzędzie Miejskim w Sokółce wręczyła powołania na kolejną kadencję 2022-2027 dyrektorom szkół i przedszkoli.

W wyniku konkursów na stanowiska zostali wybrani:

  • Pani Maria Lilla Andrzejewska na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce,
  • Pani Agnieszka Iłenda na dyrektora Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych,
  • Pani Joanna Gejdel na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce,
  • Pani Barbara Dubrówko na dyrektora Przedszkola nr 1 w Sokółce,
  • Pani Elżbieta Pawlukiewicz na dyrektora Przedszkola nr 2 w Sokółce,
  • Pani Irena Szarkowska na dyrektora Przedszkola nr 4 w Sokółce,
  • Pani Lucyna Jolanta Szymańska na dyrektora Przedszkola nr 5 w Sokółce,
  • Pan Dariusz Jacek Drewnowski na dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie z SP nr 2 poznają Polskę

Baner Poznaj Polskę
Wycieczna w muzeum ikon w Supraślu

18 maja 2022 r. w ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce byli na szkolnej wycieczce w Supraślu.

Pod opieką ks. Piotra Pietrowskiego oraz Pani Doroty Domin zwiedziliśmy przepiękne Muzeum Ikon, które zachwyciło nas ilością i pięknem eksponatów. Ciekawym opowieściom przewodniczki towarzyszył płynący z głośników cichy śpiew pieśni. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzenie Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, w którym uczniowie obejrzeli dawne maszyny i narzędzia drukarskie.

Dodatkową atrakcją dla uczniów była możliwość samodzielnego wydrukowania własnej strony na papierze wykonanym dawną techniką.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie z SP nr 2 w Sokółce poznają Polskę

Baner Poznaj Polskę
Zdjęcie grupowe

W dniach 17-19 maja 2022 r. 45 uczniów klas 4b,4c i 5b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce uczestniczyło w wycieczce zorganizowanej przez nauczycieli SP 2 w Sokółce i współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”, związanej z zakresem tematycznym Kultura i Dziedzictwo Narodowe.

Pierwszego dnia, po wyczerpującej podróży, uczniowie odwiedziliśmy Bałtów. Przenieśliśmy się do czasów prehistorycznych i stanęliśmy oko w oko z dinozaurami. Uczestniczyliśmy w fotograficznym safari, podziwiając z pokładu schoolbusa różne gatunki zwierząt, m.in.: bydło Zebu, bydło szkockie, owce kameruńskie, kozy angorskie, jelenie europejskie, jelenie Sika, wielbłądy dwugarbne, lamy, dziki, strusie afrykańskie, emu, antylopy, alpaki, muflony, daniele, żubry. To nie był koniec wrażeń, kolejny przystanek – Ćmielów. W Żywym Muzeum Porcelany odbyliśmy wycieczkę do świata porcelany i poznaliśmy tajniki produkcji oraz jej historię. Mogliśmy wręcz dotknąć każdego etapu jej powstawania, od wewnątrz poznać konstrukcję pieca do wypalania ceramiki. Pani przewodnik opowiedziała i pokazała, jak odróżnić prawdziwą porcelanę od innych wyrobów ceramicznych. Obejrzeliśmy wystawę starej porcelany, odbywając podróż do początków manufaktury po nowe projekty. Poznaliśmy style w produkcji, kolekcję porcelanowych figurek ze świata, inne przedmioty codziennego użytku wykonane z porcelany. Kolejnym punktem przygody było skorzystanie z Warsztatów Ceramicznych pod okiem doświadczonego instruktora. Uczniowie wykonywali różę z masy porcelanowej, otrzymali też informację, jak należy postępować z wyrobem po zabraniu go do domu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wycieczka uczniów ze Starej Kamionki

Baner Poznaj Polskę

1 czerwca 2022 r. uczniowie klasy IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce byli na wycieczce zorganizowanej w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Uczniowie na wycieczce

Uczniowie mieli okazję poznać bliżej dziedzictwo narodowe i kulturowe regionu – Klasztor w Wigrach oraz Sanktuarium w Studzienicznej oraz przyjrzeć się osiągnięciom polskiej nauki – Kanałowi Augustowskiemu. Rejs po jeziorze, piękne sanktuarium oraz klasztor bardzo podobały się uczniom. Wiele faktów i ciekawostek zostało przed nimi odkrytych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wycieczka uczniów ze Starej Rozedranki

Baner Poznaj Polskę

1 czerwca 2022 roku uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance wraz z 3 opiekunami uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Wycieczka

Pierwszym punktem wycieczki był pokamedulski zespół klasztorny, górujący nad taflą jeziora Wigry. Przewodnik w kościele opowiedział uczniom o zakonie kamedułów i o życiu codziennym mnichów. Następnie uczestnicy wycieczki zeszli do krypty pod kościołem, gdzie spoczywają szczątki zakonników. Tam też obejrzeli oryginalny fresk na murze przedstawiający taniec śmierci. Weszli również do apartamentów papieskich, aby zobaczyć, w jakich warunkach odpoczywał Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzież SP w Boguszach zwiedziła Trójmiasto

Baner z logówkami EFS

Europejskie Centrum Solidarności, Akwarium Gdyńskie oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni to najważniejsze punkty wyjazdu edukacyjnego trzydziestu uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Boguszach, który odbył się w dniach od 1 do 3 czerwca 2022 r. Wycieczka została sfinansowana w ramach projektu „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość” z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Gminy Sokółka.

Wycieczka

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) to nie tylko muzeum upamiętniające jeden z największych ruchów społecznych na świecie – Solidarność, ale też miejsce praktykowania solidarności i obywatelskości. Uczniowie wraz z przewodnikiem mieli okazję zwiedzania wystawy stałej. Uczestnictwo w wizycie przyczyniło się do rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: kreatywności, innowacyjności, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy i rozwiązywania problemów.

ZOBACZ WIĘCEJ

I Gminny Festiwal Piosenki Wakacyjnej

3 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce odbył się I Gminny Festiwal Piosenki Wakacyjnej. Organizatorkami festiwalu były panie: Justyna Horsztyńska –Szerejko, Małgorzata Rogowicz, Ewa Krasnodębska, Urszula Szczebiot, Renata Tołłoczko oraz Katarzyna Różak.

Na scenie zaprezentowali się uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Sokółce, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. J. Korczaka w Sokółce, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, Szkoły Podstawowej w Geniuszach, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr1 im. A. Mickiewicza w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej  w Starej Kamionce oraz gospodarze imprezy. Festiwal wprowadził  uczestników w letnią i wakacyjną atmosferę. Celem imprezy była również integracja szkół, po tak długim okresie pandemii.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Rodziny w Starej Rozedrance

31 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance obchodzony był Dzień Rodziny.

Dzień Rodziny

W obchodach tego wspaniałego święta oprócz uczniów, rodziców, lokalnej społeczności, uczestniczyły władze gminne: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz pracownice Referatu Oświaty UM.

Po części artystycznej przygotowanej przez przedszkolaków oraz uczniów klas I – III, rodzice otrzymali piękne laurki. Następnie wszyscy udali się na plac szkolny, gdzie było przygotowanych szereg atrakcji, w tym dmuchana zjeżdżalnia. Można było odbyć przejażdżkę na kucykach. Zainteresowani mogli zajrzeć do wozu strażackiego lub policyjnego, zrobić zabawne zdjęcia w foto-budce, pomalować twarze i uczestniczyć w wielu zabawach. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psów przygotowany przez żołnierzy Straży Granicznej. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnych kiełbasek pieczonych na ognisku, waty na patyku, lodów i innych słodkości.

ZOBACZ WIĘCEJ

Edukacyjne spektakle w kinie „Sokół”

Na zaproszenie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej 20 maja 2022 r. w kinie „Sokół” dzieci z sokólskich przedszkoli, z oddziału przedszkolnego w SP nr 2 oraz uczniowie klas IV- VII obejrzeli dwa spektakle pt. „Aladyn: na ratunek światu” i „Eko-protest”, wystawione przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury z Krakowa. Widzowie nie musieli kupować biletów, ponieważ koszt przedstawienia w całości został pokryty przez Urząd Miejski w Sokółce.

Spektakl edukacyjny w kinie Sokół

„Aladyn: na ratunek światu” to interaktywny spektakl ekologiczny, który dzięki licznym piosenkom, animacjom i zabawom przeniósł dzieci w świat „Baśni z 1001 nocy”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklu i odpowiadały na pytania aktorów. Niewątpliwie inscenizacja miała walory edukacyjne.

„Eko-protest” to zabawny i pouczający zarazem spektakl dla młodzieży w wieku 10-15 lat. Tematyka przedstawienia dotyczyła szeroko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia. Akcja spektaklu przeniosła widzów do dyrekcji wielkiej elektrowni zasilanej węglem. Spektakl poruszył bardzo istotne i aktualne zagadnienie dotyczące degradacji środowiska naturalnego (niska emisja, smog, globalne ocieplenie), sposobów zapobiegania tym zjawiskom, a także zdrowego trybu życia (racjonalne odżywianie się, aktywność ruchowa).

Znakomici i profesjonalni aktorzy, błyskotliwe i zabawne dialogi, a także mądre przesłanie oraz dużo informacji z zakresu ochrony środowiska były niezaprzeczalnymi atutami obu spektakli, jak również gwarancją dobrej zabawy. ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie poznają Polskę

W dniach 11–13 maja 2022 r. uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

W pierwszym dniu trzydniowej wycieczki 28-osobowa grupa z czterema opiekunkami zwiedziła Westerplatte, Gdańsk – stare miasto w zasięgu obwarowań z XVII w. oraz Plac Solidarności przy Stoczni Gdańskiej, gdzie młodzież poznała historię narodzin Solidarności oraz wydarzenia Grudnia 70.

Następnego dnia uczestnicy wycieczki poznawali cuda przyrody na polskim wybrzeżu w Słowińskim Parku Narodowym. Największym wyzwaniem było pokonanie kilkukilometrowego odcinka wydm. Mimo wielkiego wysiłku ta część wycieczki okazała się największą atrakcją. Na zakończenie dnia zwiedzano Łebę i port u ujścia rzeki Łeby.

Trzeciego dnia młodzież zwiedzała Gdynię, w tym statek szkoleniowy Dar Pomorza oraz zamek krzyżacki w Malborku – jednej z największych twierdz średniowiecznych w Europie i jednocześnie obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy wycieczki zakwaterowani byli we Władysławowie w hotelu, znajdującym się zaledwie 300 m od plaży, po której co wieczór odbywali spacery i podziwiali piękno zachodów słońca nad polskim morzem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content