Rekrutacja przedszkolna w gminie Sokółka

Przedszkolaki

Burmistrz Sokółki informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 przedszkola oraz szkoła podstawowa  nr 1 i nr 2, działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r, poz. 530)  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wywieszą na drzwiach wejściowych oraz umieszczą na stronie internetowej danej placówki listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na nowy rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie prosimy, aby w dniach 6-7 kwietnia 2020  r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych elektronicznie potwierdzili na adres e-mail przedszkola/szkoły, że chcą, aby ich dziecko uczęszczało do danej placówki.

Niżej podajemy adresy e-mail przedszkoli i szkół:

a) Przedszkole nr 1, ul. Sikorskiego 4 , e-mail: przedszkolenr-1@wp.pl

b) Przedszkole nr 2, Os. Zielone 5, e-mail: zzp2@gazeta.pl

c) Przedszkole nr 3, ul. Kresowa 73, e-mail: kontakt@przedszkole-sokolka.pl

d) Przedszkole nr 4, ul. Kołłątaja 22, e-mail: przedszkole4@servire.net

e) Przedszkole nr 5, Os. Centrum 18, e-mail: przedszkole5.sokolka@poczta.onet.pl

f) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Grodzieńska 43, e-mail: sp1sokolka@gmail.com

g) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 2, e-mail: sp2sokolka@gmail.com

W dniu 15 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 podane będą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz liczba wolnych miejsc w gminnych placówkach edukacji przedszkolnej.

Referat Oświaty

Zmiana w harmonogramie przyjęć dzieci do przedszkoli

new_releases

Drodzy Rodzice, w związku z epidemią i powstałymi utrudnieniami, Burmistrz Sokółki w porozumieniu z dyrektorami sokólskich przedszkoli informuje, że zmienia się harmonogram przyjęcia dzieci do przedszkoli.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych od nowego roku szkolnego 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych w przedszkolach i szkołach w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00. Wszyscy zainteresowani Rodzice będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Referat Oświaty

Szkoły pracują zdalnie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, nauczyciele w sposób zdalny prowadzą zajęcia z uczniami w gminie Sokółka. Nauczyciele za pomocą nowoczesnych elektronicznych narzędzi nie tylko przekazują uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu, ale tam gdzie jest to możliwe, starają się prowadzić zdalnie lekcje.

Zajęcia online w Starej Kamionce

Dzisiejsi uczniowie „żyją online” – twierdzą dyrektorzy naszych placówek. Młodzi ludzie korzystają z mediów społecznościowych. Na co dzień kontaktują się ze swoimi rówieśnikami za pomocą np. Facebooka. Wykorzystują też komunikatory takie, jak Messenger czy WhatsApp. Z tych aplikacji korzystają także nauczyciele do porozumiewania się z uczniami w realnym czasie – tworzą grupy np. całej klasy. Dzięki kilku kliknięciom wskazują uczniom konkretne zadania do wykonania, linki do materiałów edukacyjnych zamieszonych w Internecie.

Do pracy z uczniami wykorzystywane są również dzienniki elektroniczne, strony internetowe szkół, mailing do uczniów lub rodziców. Nasi nauczyciele korzystają z platformy epodreczniki.pl oraz z materiałów udostępnianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dziękuje Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom za zaangażowanie i odpowiedzialność w tym trudnym czasie. Wszystkich ciepło pozdrawiamy! Zostańcie w domach!

ZOBACZ WIĘCEJ

Gmina Sokółka z dofinansowaniem unijnym na żłobek

Wraz z początkiem września 2020 r. pięćdziesięcioro dzieci z gminy Sokółka zostanie objętych fachową opieką w żłobku miejskim przy ul. Grodzieńskiej 43 w Sokółce. W budynku trwa remont, który jest częściowo dofinansowany z programu „Maluch +” 2020. Kwota środków pozyskanych z tego programu to ponad 1 mln 320 tys. zł.

http://www.freepik.com Designed by Freepik

W ostatnich dniach Gmina Sokółka pozyskała kolejne dofinansowanie, w wysokości 1 160 386,40 zł, które przeznaczy na wyposażenie pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 i bieżące funkcjonowanie żłobka. Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020. Łącznie z obu programów dofinansowanie wyniesie 2 482 226,40 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkoły, przedszkola i żłobek zostaną zamknięte

new_releases

Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, ale w domu;

ZOBACZ WIĘCEJ

Mistrzowie Origami z Rozedranki

W sobotę, 7 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku odbyło się XVIII Święto Origami połączone z rozstrzygnięciem XIII Regionalnego Konkursu “Mistrz Origami”. W konkursie wzięło udział około 500 prac, jury nagrodziło 150 osób.

Bukiet kwiatów origami

Mistrzami Orgiami ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance zostali:

 • Jan Boćwiński kl. „O” – nagroda specjalna Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku za pracę pt. „Korytarz życia” oraz I miejsce za pracę „Wyścigówka”;
 • Dawid Wysocki kl. „O” i Oliwia Wysocka kl. III- II miejsce za pracę „Walentynkowe serce” oraz „Wiosenny rower”;
 • Michał Puchalski kl.I – I miejsce za pracę „Sówka mądra główka”;
 • Julia Boćwińska kl.III – nagroda specjalna Wojewody Podlaskiego za pracę „Flaga Polski”, nagroda specjalna księdza Wojciecha Łazewskiego za pracę „Hostia” oraz I miejsce za pracę „Słoneczniki”;
 • Barbara Iłendo kl.III – nagroda specjalna księdza Wojciecha Rogowskiego za pracę „Anioł”, oraz nagroda specjalna dr nauk med. Agnieszki Paniczko za pracę „ Lekarz”;
 • Aneta Iłendo kl.VI – nagroda specjalna Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za pracę „Ratownik medyczny” oraz I miejsce za pracę „Wśród przyrody”;
 • Zuzanna Roszkowska kl. VI i Jakub Roszkowski kl. VII nagroda specjalna prof. dr hab. nauk med. Napoleona Waszkiewicza za pracę „Titanic” praca ta otrzymała również Nagrodę publiczności.

ZOBACZ WIĘCEJ

I Turniej Szkolny w Układaniu Kostki Rubika

4 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbył się I Turniej Szkolny w Układaniu Kostki Rubika dla uczniów klas IV- VIII.

Laureaci konkursu

Celem turnieju było wyłonienie mistrza kategorii w układaniu jednej ścianki oraz całej kostki oraz przede wszystkim propagowanie kreatywnych form spędzania czasu wolnego w domu oraz w szkole. W turnieu wzięło udział 20 uczniów klas IV-VI: Chłus Wojciech, Czaplejewicz Paulina, Kondrat Bartosz, Cyprian Miszczuk, Zubrzycki Radosław, Dobreńko Aleksander, Łapicz Krystian, Kamiński Jakub, Andrzejewski Łukasz, Giełażyn Jan, Waraksa Marcel, Poźniak Oskar, Dziaduła Filip, Zajkowski Mateusz, Wójtowicz Kacper, Żukiewicz Arkadiusz, Horczak Przemysław, Suchocki Dawid, Kondrat Łukasz, Pac Cyryl, Glapiński Jacek, Paszko Paweł, Pietrołaj Tymoteusz, Schiro Benito, Kacper Tomaszczyk oraz Peczyk Maciej.

Wszyscy wykazali się ogromnymi umiejętnościami i zadziwili sędziów sprawnością i znajomością skomplikowanych algorytmów. ZOBACZ WIĘCEJ

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Rozedrance

2 marca 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance włączyli się w ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uczniowie klasy ósmej przygotowali pod kierunkiem swojej wychowawczyni wzruszającą część artystyczną pt. „Pamiętać – to nasz obowiązek”. Młodzi artyści w montażu słowno muzycznym wspominali tragiczne losy polskich patriotów, którzy byli wierni złożonej przysiędze do końca i zachowali się „jak trzeba”. Szczególnie dużo miejsca poświęcili postaci Danuty Siedzikówny (ps. Inka), której słowa zacytowano wyżej oraz rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu – Żołnierzowi Niezłomnemu pod każdym względem. Uroczystość wzbogacona została pokazem multimedialnym oraz piosenkami poświęconymi pamięci Żołnierzy Wyklętych. Była to, jak stwierdziła pani dyrektor Krystyna Sosna, wyjątkowa, wzruszająca lekcja historii, która powinna utkwić w pamięci wszystkich jej uczestników na długo.

SP w Starej Rozedrance

Junior Champions

21 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza odbył się coroczny Konkurs Języka Angielskiego Trzecioklasistów Junior Champions, którego głównym celem jest doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz rozwijanie współpracy i integracji uczniów w środowisku lokalnym.

Zdjęcie uczestników

W tym roku konkurs prowadzono w zupełnie nowej formule. W rozgrywkach międzyszkolnych, każda z drużyn składa się z przedstawicieli uczestniczących w nich szkół. Taka forma konkursu spodobała się zarówno przybyłym do nas opiekunom uczniów, jak i rodzicom uczestników, a także im samym. Swoją obecnością zaszczyciło nas aż 18 uczestników z okolicznych szkół, tj. Zuzanna Galewska, Daria Niedałtowska, Martyna Malicka, Przemysław Dowgiert Kułak, Arkadiusz Kamiński ze Szkoły Podstawowej nr 2; Iga Małoń, Szymon Tołłoczko, Amelia Normantowicz, Zuzanna Domin, Zuzanna Jelska ze Szkoły Podstawowej nr 3; Barbara Iłendo, Natalia Puchalska, Oliwia Wysocka ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance; Gabriela Głusiecka, Jakub Kul, Maja Rećko, Mateusz Wiechowicz ze Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce oraz Arkadiusz Zielenkiewicz z Bogusz. Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali: Paulina Breczko, Szymon Jurczyk, Zuzanna Grabowicz, Weronika Burak i Zuzanna Chwiedźko.

Uczniowie zostali podzieleni na sześć czteroosobowych grup, których zadaniem było układanie poprawnych zdań, dobór słownictwa, odpowiednie reagowanie językowe, czy nawet tłumaczenie zdań. Test nie należał do najprostszych, ale uczniowie poradzili sobie z nim doskonale. Niestety, tylko jedna z drużyn mogła konkurs wygrać, choć każdy uczestnik wykazał się ogromną wiedzą i determinacją. W tym roku zaszczytny tytuł Junior Champion przypadł Zuzannnie Galewskiej oraz Przemysławowi Dowgiert-Kułak ze Szkoły Podstawowej nr 2, Zuzannie Chwiedźko oraz Szymonowi Juraczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 1. Serdecznie gratulujemy! Ale w naszym konkursie nie ma przegranych, każde dziecko otrzymało drobny podarunek od Dyrektora Szkoły-Adama Bitiuckiego. Jesteśmy dumni ze wszystkich uczniów, z ich wiedzy i szeroko pojętej umiejętności pracy zespołowej i zapraszamy za rok.

Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

Zdjęcie grupowe

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce kolejny raz włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Działania związane z tym świętem prowadzone były przez cały tydzień. Każdy, kto wchodził do szkoły, mógł sprawdzić swoją znajomość przysłów i frazeologizmów oraz zastanowić się, czy nie popełnia któregoś z najczęstszych błędów językowych. Służyły temu gazetki i niedokończone przysłowia wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Uczniowie mieli również okazję przypomnieć sobie wizerunki pisarzy i poetów – mistrzów w posługiwaniu się polszczyzną. ZOBACZ WIĘCEJ

Bal karnawałowy w Jedyneczce

Karnawał to czas radości i zabawy, więc jak co roku, 6 lutego 2020 r. w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce odbył się Bal Karnawałowy.

Na to wydarzenie z niecierpliwością czekały wszystkie dzieci. Przedszkolaki wspaniale prezentowały się w strojach przygotowanych przez swoich rodziców.

Bal karnawałowy w Przedszkolu nr 1 w Sokółce

W tym szczególnym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez Zająca Zygmunta i jego koleżankę z lasu – Wiewióreczkę. Nie zabrakło zabaw tanecznych, konkursów, pląsów i korowodów.

Po wielu zabawach przyszedł czas na długo oczekiwanego przez dzieci gościa – Świętego Mikołaja, który nie zapomniał o prezentach dla każdego grzecznego dziecka.

Dla wszystkich był to wyjątkowy dzień, pełen wrażeń, radości i niespodzianek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gratulacje dla uczniów

5,92 to najwyższa średnia ocen, jaka w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 została osiągnięta w podstawówkach, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Sokółka. Taką średnią może pochwalić się Aleksandra Druć z V klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce.

Aleksandra Druć była jedną ze 170 uczniów, którzy w piątek 7 lutego 2020 roku otrzymali stypendia naukowe Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce.

Aleksandra Druć była jedną ze 170 uczniów, którzy w piątek 7 lutego 2020 roku otrzymali stypendia naukowe Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce, przyznane za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce

-Takie stypendia Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przyznaje już po raz dziewiąty – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. Pan Burmistrz pogratulował uczniom wspaniałych wyników w nauce, a ich dyrektorom, nauczycielom i rodzicom podziękował za wkład, jaki wnoszą w wychowanie młodego pokolenia. ZOBACZ WIĘCEJ

Promesa na żłobek dla Sokółki

We wtorek 4 lutego 2020 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wręczone zostały promesy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu „Maluch+”. Odebrali je przedstawiciele sześciu samorządów. Wśród nich był Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln 270 tys. zł na utworzenie Miejskiego Żłobka z 50 nowymi miejscami opieki w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Grodzieńskiej 43.

-Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2019 roku ogłosił – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” konkurs „MALUCH+” 2020. Gmina Sokółka przystąpiła do tego konkursu. 23 stycznia 2020 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Gminie Sokółka przyznano dofinansowanie w wysokości 1 mln 250 tys. zł na utworzenie nowych 50 miejsc opieki oraz 20 tys. zł na ich funkcjonowanie – wyjaśniła Kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim w Sokółce Anna Sidor – Żemajduk.

Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk odebrał promesę z rąk Wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jednocześnie Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Społecznej Barbary Sochy oraz Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.

Za otrzymane dofinansowanie Gmina Sokółka wyremontuje pomieszczenia na potrzeby Miejskiego Żłobka oraz wyposaży je w meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Wkład własny Gminy wyniesie 993 tys. 250 zł.

Uruchomienie placówki żłobkowej w nowej lokalizacji planowane jest na 1 września 2020 roku. Rekrutacja do żłobka odbędzie się w okresie maj – czerwiec 2020 roku.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Od 2 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka w roku szkolnym 2020/2021, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

1) w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);

2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);

3) miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);

4) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);

5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała NR XLIX/283/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15.03.2017 r.

Urszula Marchiel
Referat Oświaty

Rekrutacja do przedszkoli w 2020 roku

Szanowni Rodzice!
Burmistrz Sokółki informuje, że od 10 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Na zdjęciu zabawa w przedszkolu

W terminie od 2.03.2020 r. od godz. 8.00 do 18.03.2020 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkajmy się w przedszkolu

Gmina Sokółka po raz kolejny pozyskała fundusze unijne na edukację przedszkolną. W pięciu sokólskich przedszkolach realizowany jest projekt „Spotkajmy się w przedszkolu”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie z zajęć

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewczynek i chłopców z 5 przedszkoli samorządowych w gminie Sokółka, poprzez udział w zajęciach zmniejszających stwierdzone deficyty oraz zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 188 546,22 zł, ogólna wartość projektu: 222 481,92 zł. Oferta projektu jest bardzo bogata, zaplanowano 1110 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, które wspomagają pracę przedszkoli w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce

Jak co roku w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprosiły do przedszkola swoich ukochanych członków rodziny i zaprezentowały przygotowany specjalnie dla nich program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. To były naprawdę wyjątkowe chwile, pełne uśmiechu, radości i dumy.

Na zdjęciu dzieci przebrane za Babcie

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Podczas delektowania się słodkim poczęstunkiem z babcinych wypieków, zarówno dzieci, nauczycielki i zaproszeni goście, mieli okazję do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się. Nie zabrakło też wspólnych zabaw przy muzyce oraz konkursów, w których dziadkowie aktywnie uczestniczyli, co sprawiło naszym przedszkolakom wiele radości. Atmosfera tej uroczystości była jak zwykle wspaniała. Wychodząc, Babcie i Dziadkowie dziękowali za moc dostarczonych wzruszeń. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Babci i Dziadka w Starej Rozedrance

16 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance miało miejsce niecodzienne wydarzenie, cała społeczność szkolna gościła w swoich progach Babcie i Dziadków –  tego dnia obchodzono ich święto.

Na zdjęciu dzieci z SP w Rozedrance

Wychowankowie ZWP i Oddziału Przedszkolnego pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowali wspaniałe występy artystyczne. Do życzeń dołączyła się cała społeczność szkolna. Owacją na stojąco odśpiewano „sto lat”, po czym dziadkom wręczono własnoręcznie wykonane laurki. Na koniec części artystycznej na zebranych czekał słodki poczęstunek. Zebrane grono bawiło się świetnie.

To uroczyste spotkanie trzech pokoleń: dziadków, rodziców i wnuków było okazją nie tylko do uczczenia zaproszonych gości, ale również do nauki postaw szacunku i wdzięczności dla Babć i Dziadków, przy współudziale i ogromnym zaangażowaniu rodziców występujących dzieci. ZOBACZ WIĘCEJ

Świetna zabawa w Szkole Podstawowej w Geniuszach

Choinka szkolna to jedna z najbardziej oczekiwanych przez uczniów uroczystości. W tym roku w Szkole Podstawowej w Geniuszach zabawa odbyła się 16 stycznia 2020 r.

Zdjęcie grupowe

Do szkoły licznie przybyli uczniowie wraz z rodzicami. Dzieci zaprezentowały się w pięknych strojach karnawałowych. Świetną zabawę i rozrywkę zapewnił animator, który zorganizował wiele ciekawych konkursów. Chętnych do udziału w nich nie brakowało. O wystrój dolnego korytarza zadbała Pani Helena Borowska.

Po intensywnej zabawie dzieci udały się do swoich sal na poczęstunek zorganizowany przez rodziców. Były kanapki, ciasto, napoje oraz owoce. Klasy młodsze odwiedził Św. Mikołaj, który wręczył upominki. Zabawa upłynęła w miłym nastroju, a wszystkim dopisywał dobry humor. ZOBACZ WIĘCEJ

Nauka poprzez zabawę w Malawiczach Dolnych

Baner EFS

W ramach realizacji projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”, nr projektu: RPO.09.01.00-20-0296/18. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach z kodowania i programowania.

Nauka kodowania

Zajęcia odbywają się w trzech grupach – klasy I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII. Zajęcia noszą nazwę „Szkolny Klub Kodowania”. W czasie zajęć uczniowie rozwijają kompetencje informatyczne, umiejętności algorytmicznego myślenia, pracy w zespole. Kształtują postawy kreatywności i inicjatywności. Na zajęciach wykorzystują zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, tj. matę do kodowania i zestawy ozobotów. Konstruują również roboty solarne z zakupionych zestawów. Młodsi uczniowie uczyli się kodowania za pomocą kolorów i maty do kodowania.

Szczególne zainteresowanie młodszych uczniów uczestniczących w zajęciach „Nauczanie na interaktywnym dywanie” wzbudziła zakupiona ze środków projektu podłoga interaktywna. Dzięki zainstalowanym pakietom dzieci w atrakcyjnej formie mogą uczyć się liczenia, rozpoznawania kształtów, programowania czy języka angielskiego. Nauka na interaktywnym dywanie ćwiczy motorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć, szybkość reakcji i jednocześnie pozwala zdobywać wiedzę. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content