Q pomocy dla środowiska

„Q pomocy dla środowiska” – to projekt ekologiczny realizowany przez Stowarzyszenie Q Pomocy wraz z Fundacją Aktywizacji i Rozwoju FARMa w partnerstwie z Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją Roll-na, Fundacją Polska z Natury oraz Grupą Sołtysek w programie “Zakorzenione – organizacje dla środowiska”.

W konkursie na otrzymanie grantu w wysokości 10000 zł wzięło udział ponad 20 organizacji pozarządowych z całej Polski. Stowarzyszenie Q Pomocy znalazło się w dziesiątce nagrodzonych.

Zaplanowane działania skupiają się na trzech modułach:

  • ochrona środowiska i prawidłowa segregacja odpadów – zajęcia edukacyjne m.in. z pracownikami MPO, wycieczki edukacyjne do PSZOK-u oraz MPWiK
  • ochrona owadów i ich rola w środowisku – zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami pszczelarskimi, wykonanie domków dla owadów, zajęcia edukacyjne z leśnikiem (poznanie pożytecznych dla środowiska i człowieka owadów z najbliższej okolicy)
  • wykorzystanie ziół w życiu codziennym człowieka – warsztaty zielarskie, zasianie łąk kwietnych, założenie ogródków warzywno-ziołowych oraz kiełków.

Większość działań będzie realizowana przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce, uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce oraz Dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sokółce. Na luty 2024 r. zaplanowano również warsztaty zielarskie dla mieszkańców Sokółki. W październiku odbyły się pierwsze warsztaty w „Czereśniowej pasiece” w Janowszczyźnie oraz „Boso na łące” w Czarnej Białostockiej. Uczestnicy projektu spotkali się z pracownikami MPO, pracownikiem Nadleśnictwa Supraśl, poznali specyfikę funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce.

Koordynatorki projektu uczestniczyły w spotkaniu sieciującym wszystkie organizacje realizujące projekt. Wyjazd do Osieka w woj. świętokrzyskim był bardzo inspirujący (szkolenia, wizyty studyjne), nawiązano wiele kontaktów. Wymiana dobrymi praktykami na pewno zaowocuje w przyszłości.

(JG) SP w Starej Kamionce


Zobacz również

Skip to content