Promocja książki Wróbel i Żabka w Szkole Podstawowej w Boguszach

8 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej w Boguszach odbyła się promocja książki Wróbel i Żabka, czyli o tym, co to jest szczęście pani Marty Wojewódzkiej-Szody, do której ilustracje zostały stworzone przez uczniów.

W związku z tym wydarzeniem do placówki szkolnej przybyli wyjątkowi goście: pani Agnieszka Iwanicka – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pan Adam Kowalczuk – Zastępca Burmistrza Sokółki, pani Joanna Bienasz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz oczywiście gość honorowy – pani Marta Wojewódzka-Szoda.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia i powitania przez panią dyrektor Krystynę Pakułę wszystkich przybyłych osób. Następnie zaprezentowano inscenizację przygotowaną w oparciu o treść utworu na temat Wróbelka oraz jego drogi do znalezienia poczucia szczęścia i samoakceptacji. Przedstawienie zostało urozmaicone dwoma piosenkami, w wykonaniu najmłodszych uczniów, tematycznie związanymi z treścią książeczki.

Na koniec każdy z zaproszonych gości zaszczycił zebranych krótką przemową, a wszyscy młodzi ilustratorzy otrzymali na pamiątkę książeczki oraz zakładki.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, pozwoliło na integrację, umożliwiło spędzenie czasu nie tylko w miły, ale też w wartościowy sposób oraz pozwoliło na prezentację młodych talentów. Najważniejsze było jednak przesłanie płynące z tego wydarzenia: każdy z nas jest niezwykły, wyjątkowy i wartościowy, każdy z nas ma jakiś talent, którym się wyróżniamy i każdy z nas wzbogaca środowisko, w którym żyje.

Pomysłodawczynią i organizatorką wszystkich działań była pani Justyna Kondrat.

Szkoła Podstawowa w Boguszach


Zobacz również

Skip to content