Burmistrz Sokółki i Radni złożyli ślubowanie

Znany jest już skład Prezydium Rady Miejskiej w Sokółce dziewiątej kadencji. Inauguracyjna sesja odbyła się we wtorek 7 maja 2024 roku w Sali Lira Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Na początku obrady prowadziła najstarsza wiekiem Radna Helena Kozłowska. Zaświadczenia o wyborze wręczył Radnym Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Adam Czajkowski. Następnie odbyło się ślubowanie nowo wybranych Radnych. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady. Na tę funkcję zgłoszono jedną kandydaturę – Andrzeja Kirpszy. W głosowaniu tajnym poparło go 20 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie wybrano Wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Bogusława Szczerbińska (17 głosów) i Michał Tochwin (13 głosów).

Kolejnym punktem przewidzianym w porządku obrad było ślubowanie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. W wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku Ewa Kulikowska zdobyła 5.529 głosów (50,88 proc.) i wygrała w pierwszej turze.

– Obejmując urząd Burmistrza Sokółki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Sokółka. Tak mi dopomóż Bóg – odczytała treść ślubowania Ewa Kulikowska i tym samym rozpoczęła swoją trzecią kadencję na stanowisku Burmistrza Sokółki.

Pani Burmistrz podziękowała swojej rodzinie i współpracownikom – w szczególności Zastępcom Adamowi Kowalczukowi i Adamowi Juchnikowi – za wsparcie, jakiego od nich doświadcza.

Pani Burmistrz odebrała gratulacje m.in. od: Wicewojewody Podlaskiego Pawła Krutula, przedstawiciela Wicemarszałka Senatu Macieja Żywno – Jolanty Gadek, asystentki Posłanki Barbary Okuły – Izabeli Poleckiej, dyrektorów i kierowników placówek gminnych, prezesów spółek oraz współpracowników.

Przypominamy skład Rady Miejskiej w Sokółce dziewiątej kadencji:

 • Andrzej Kirpsza – Przewodniczący
 • Bogusława Szczerbińska – Wiceprzewodnicząca
 • Michał Tochwin – Wiceprzewodniczący
 • Anna Marta Aniśkiewicz
 • Elżbieta Borowska
 • Maria Julita Budrowska
 • Tomasz Fiłonowicz
 • Marta Jarosz
 • Marta Kondrat
 • Helena Kozłowska
 • Karol Krokos
 • Karol Pacuk
 • Edyta Rećko
 • Magdalena Sadanowicz
 • Jarosław Sawoń
 • Daniel Supronik
 • Mateusz Szczebiot
 • Macieju Szczęsnowicz
 • Kazimierz Szomko
 • Tomasz Tolko
 • Dariusz Żemajduk

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content