Szkolenie sokólskiej oświaty z aplikacji Vulcan

8 maja 2024 r., z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, odbyło się szkolenie z programu Vulcan, w którym udział wzięli dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sokółka.

Szkolenie prowadził trener Krzysztof Graczyk z firmy Vulcan. Uczestnicy szkolenia poznali zagadnienia dotyczące tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające na przygotowanie projektu planu finansowego na podstawie arkusza organizacyjnego swojej placówki. Na szkoleniu obecne były księgowe szkół i przedszkoli.

Podczas szkolenia dyrektorzy mogli poznać szerokie możliwości jakie daje aplikacja Vulcan. Poszerzyli swoją wiedzę na temat poprawnego przygotowania projektu arkusza organizacyjnego, modyfikowania arkuszy, przygotowania aneksów, tworzenia arkusza na podstawie danych z poprzedniego roku, analizy danych oraz nauczyli się przygotowania raportów i ich wydruków.

Szkolenie przygotowały pracownice Referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce: kierownik Anna Sidor-Żemajduk oraz podinspektorzy Urszula Marchiel i Beata Maliszewska.

Dzięki życzliwości dyrektor Marii Lilli Andrzejewskiej szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Referat oświaty
Anna Sidor-Żemajduk


Zobacz również

Skip to content