Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Sokółce

W piątek 10 maja 2024 roku w Sokółce odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, uczestniczył w nich Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnym przemarszem uczestników uroczystości spod Komendy Powiatowej PSP w Sokółce do kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego, gdzie została odprawiona msza święta w intencji strażaków. Następnie pododdział Państwowej Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i Powiatową Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli, przemaszerowały na plac w centrum Sokółki, aby uczestniczyć w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka. Przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Sokółce zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Macieja Żywno – Wicemarszałka Senatu, Pawła Krutula – Wicewojewody Podlaskiego, st. bryg. Janusza Kondrata – Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, druha Krzysztofa Konickiego – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku, Piotra Rećko – Starosty Sokólskiego i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sokółce, ks. mł. bryg. Wojciecha Ejsmonta – Kapelana Wojewódzkiego Strażaków, st. bryg. w st. spocz. Wacława Gresia – byłego Komendnta Powiatowego PSP w Sokółce i jednocześnie Prezesa Zarządu Powiatowego Koła Emerytów i Rencistów PSP w Sokółce, przedstawicieli administracji samorządowej szczebla gminnego z terenu powiatu sokólskiego oraz służb mundurowych i podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a także przedstawicieli zarządów oddziałów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu sokólskiego.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, który w przemówieniu złożył podziękowania na ręce zaproszonych gości za współpracę i udzielane wsparcie na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sokólskiego.

Po przemówieniach wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Łącznie wyróżniono 32 osoby, w tym strażaków i osoby wspierające ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu sokólskiego.

W trakcie ceremonii odznaczenia otrzymali:

 • Złotą Odznakę ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 1 osoba;
 • Srebrną Odznakę ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 1 osoba;
 • Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 6 osób;
 • Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” – 1 osoba;
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 8 osób,
 • Srebrną Odznakę Honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański” – 3 osoby,
 • Brązową Odznakę Honorową ,,Podlaski Krzyż Floriański” – 4 osoby.

Awanse nadane z dniem 4 maja 2024 roku na wyższe stopnie służbowe odebrało – na stopień:

 • aspiranta – 1 funkcjonariusz,
 • starszego ogniomistrza – 3 funkcjonariuszy,
 • ogniomistrza – 2 funkcjonariuszy,
 • starszego strażaka – 2 funkcjonariuszy.

Odczytano również komunikaty o nadaniu odznaczeń i awansów, które zostaną wręczone podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Białymstoku – srebrne i brązowe Medale Za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podczas uroczystości odbierze ośmiu funkcjonariuszy KP PSP Sokółka, a awanse na stopień starszego kapitana odbierze dwóch funkcjonariuszy KP PSP Sokółka.

Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki wraz ze swoim Zastępcą – st. bryg. Dariuszem Łukaszewiczem wręczyli podziękowania osobom, które okazały wsparcie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie powiatu sokólskiego. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Uroczystości zakończyło odprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Sokółce i rozformowanie pododdziału, po którym wykonano pamiątkowe zdjęcie oraz wysłuchano koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli. W trakcie jego trwania goście mogli dokonać pamiątkowego wpisu w Kronice tut. Komendy oraz obejrzeć prezentowane pojazdy pożarnicze, zarówno nowoczesne jak i zabytkowe.

Współorganizatorami uroczystości była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sokółce.

Na podstawie materiału ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content