Burmistrz Sokółki pozyskał dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Aktywna tablica

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, Referat oświaty Urzędu Miejskiego złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla 7 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sokółka.

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego dokonał oceny złożonych wniosków. Dofinansowanie w wysokości po 35 0000 zł otrzymają 4 szkoły podstawowe z obszaru wiejskiego: SP w Boguszach, SP w Geniuszach, SP w Malawiczach Dolnych i SP w Starej Kamionce. Łącznie gmina otrzyma 131 662,40 zł. Wkład własny wyniesie 32 915,60 zł.

Program Aktywna Tablica zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym tablic interaktywnych, monitorów, robotów.

Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe w województwie podlaskim otrzymało 37 organów prowadzących dla 55 szkół na ogólną kwotę 1 609 172,40 zł.

Anna Sidor-Żemajduk
Referat oświaty


Zobacz również

Skip to content