Budowa drogi gminnej polepszy życie mieszkańców Drahli

Przez 14 lat mieszkańcy wsi Drahle zmagali się z uciążliwym ruchem ciężkich pojazdów transportujących kruszywo przez ich wieś. Dopiero upór i determinacja Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci podpisania w dniu 20 marca 2024 r. umowy trójstronnej pomiędzy Gminą Sokółka – reprezentowaną przez Ewę Kulikowską – Burmistrz Sokółki a Budokrusz S.A. reprezentowaną przez Krzysztofa Wójcickiego i Zakładami Produkcji KRUSZYW Rupińscy sp. j. reprezentowaną przez Andrzeja Gniazdowskiego.

Z uwagi na występujący ruch pojazdów ciężarowych z pobliskich żwirowni mieszkańcy Drahli narażeni byli na uszkodzenia domów i nawierzchni jezdni.

W ramach realizacji zadania zostanie wybudowana droga gminna na odcinku Drahle od drogi powiatowej nr 1269B – do drogi wojewódzkiej 674. o poniższych parametrach:

  • długość odcinka ok. 750m;
  • szerokość jezdni 6m;
  • szerokość poboczy 0,75m;
  • nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona.

Zadanie zostanie sfinansowanie przez strony umowy w poniższym zakresie:

  • ZPK Rupińscy – sfinansują wykonanie dokumentacji projektowej i podziału gruntu oraz przekażą na budowę drogi część nieruchomości;
  • Budokrusz – sfinansuje wykonanie robót ziemnych, podbudowy i odwodnienia drogi;
  • Gmina Sokółka – wykona nawierzchnię jezdni o warstwie ścieralnej oraz wykona oznakowanie pionowe na drodze gminnej.

Zadanie zostanie wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentacji ZRID.

(JF) UMS, Fot. (JK)


Zobacz również

Skip to content