Informacja o kosztach biuletynu informacyjnego „Gazeta Sokólska”

W związku z pytaniami radnych podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 15.03.2024 r. dotyczącymi kosztów poniesionych przez Urząd Miejski w Sokółce na wydanie biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Sokółce „Gazeta Sokólska” oraz nieprawdziwymi informacjami panującymi w przestrzeni publicznej podajemy poniżej pełny koszt wydania i kolportażu biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Koszty przedstawiają się następująco:

  • koszty opracowania merytoryczno-graficznego – 12 300,00 zł;
  • koszt wydruku – 7 011,00 zł;
  • koszt kolportażu – 6 758,46 zł.

Łącznie 26 069,46 zł

Gazeta jest odpowiedzią na zapytania i prośby wielu mieszkańców o informację publiczną na temat wykonywanych przedsięwzięć oraz o planowanych zamierzeniach. Mając to na uwadze, gazeta będzie wydawana w przyszłości raz na kwartał, tak by mieszkańcy mieli pełne informacje o podejmowanych przez burmistrza działaniach.

DO POBRANIA:

Gazeta Sokólska NR1/2024

Gazeta Sokólska NR2/2024

(JF) UMS


Zobacz również

Skip to content