Zaproszenie do wzięcia udziału w IV Festiwalu Piosenki Dziecięcej

Serdecznie zachęcamy dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia do wzięcia udziału w IV Festiwalu Piosenki Dziecięcej, organizowanym przez Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce pod patronatem Burmistrza Sokółki.

Konkurs polega na przygotowaniu, zaśpiewaniu polskiej piosenki z tzw. przedziału piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku wykonawcy i nagraniu wykonania.

Plakat

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 3.04.2024 r., ogłoszenie wyników I etapu festiwalu 5.04.2024 r. (lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona na stronie szkoły www.ssmsokolka.pl)
  • II etap – występ na żywo w SSM I st. w Sokółce w auli konferencyjnej (ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka) 17.04.2024 r., początek koncertu o godz. 15.00.

By wziąć udział w Festiwalu, należy wysłać na adres szkoły sekretariat@ssmsokolka.pl do dnia 3.04.2024 r. do godziny 20:00 następujące załączniki:

  • wypełnione karty zgłoszeń (załącznik nr 1 regulaminu),
  • wypełnione oświadczenia rodzica/opiekuna (załącznik nr 2 regulaminu),
  • nagranie utworu w formacie mp4, którego czas nie może przekroczyć 7 minut.

Pliki większe niż 10 MB, można przesłać za pomocą stron pomocnych w wysyłaniu dużej wagi plików np. wetransfer.com; wyslijto.pl

Szczegóły i niezbędne dokumenty w regulaminie.

Sekretariat SSM


Zobacz również

Skip to content