Przebudowa i rozbudowa OSP w Starej Kamionce

W dniu 11 maja 2023r. Burmistrz Ewa Kulikowska wraz z zastępcą Adamem Juchnikiem oraz radnym Andrzejem Kirpsza odwiedzili plac budowy inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starej Kamionce gdzie Wykonawcą jest firma Kruder Budownictwo Sp. z o.o.

Zgodnie z umową to zadanie ma zostać zakończone do końca roku.

  • Całkowita wartość zadania: 2 113 239,51 zł
  • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia –PGR): 323 870,40 zł
  • Wkład własny Gminy Sokółka: 1 789 369,11 zł.

(ER)


Zobacz również

Skip to content