Gmina wyremontuje zabytkową kamienicę i kapliczkę

O uzyskanym przez Gminę Sokółka dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków mówiła podczas konferencji prasowej Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. W zorganizowanej w czwartek 20 lipca 2023 roku przed sokólskim magistratem konferencji uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce Mariusz Gurzyński.

Gmina wyremontuje kapliczkę

Gmina Sokółka wyremontuje zabytkową kamienicę przy ul. Białostockiej 19 (z 1900 roku) oraz kapliczkę przy zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej (z 1906 roku). Całkowita wartość projektu to 2 mln 158 tys. zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniesie 1 mln 200 tys. zł. Wkład własny Gminy Sokółka to 958 tys. zł.

Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować Panu Posłowi Jarosławowi Zielińskiemu za wspieranie podejmowanych przez nas działań – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Chciałabym również zaapelować do prywatnych właścicieli zabytkowych kamienic, aby postarali się wyremontować te obiekty. Dodam, że wśród nich są znane osoby z powiatu sokólskiego – powiedziała Pani Burmistrz.

Termomodernizacja kamienicy przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce będzie polegała m.in. na: – wykonaniu nowych stropów, klatki schodowej oraz nowych posadzek, okładzin ściennych i sufitowych:

  • wykonaniu nowych instalacji co, wodno–kanalizacyjnych, elektrycznych,
  • odkopaniu, naprawie i dociepleniu fundamentów,
  • naprawie/wykonaniu nowych schodów zewnętrznych,
  • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • naprawie/klamrowaniu ścian zewnętrznych,
  • dociepleniu ścian zewnętrznych z nową elewacją,
  • wykonaniu nowej konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem i dociepleniem,
  • wykonaniu nowej instalacji wentylacyjnej/uszczelnieniu komina i naprawie główek komina,
  • wykonaniu nowych opasek wokół budynku,
  • dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace przy zabytkowej kapliczce dziękczynnej u zbiegu ul. Kresowej i Grodzieńskiej obejmować będą działania mające na celu zatrzymanie procesów destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia zabytkowego obiektu oraz przywrócenie pierwotnego, możliwego do osiągnięcia wyglądu. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na rewitalizacji terenów zielonych, lokalizację chodników, zmianie zieleni oraz zachowanie zdroju ulicznego. W ramach zadania zostanie wykonane piaskowanie elewacji, malowanie ogrodzenia, usunięcie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2025 roku.

(DB), (UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content