Siłaczki z Polanek

Panie z roczników lat 30 – tych, 40-tych 50 – tych i kolejnych, rodzimych mieszkanek Polanek oraz tych, które przyjechały tu innych zakątków Polski, jak również takich, które wyjechały z rodzinnej wsi by wracać, podzieliły się swoimi historiami.

Dowiadujemy się z od nich jak dawniej mieszkało się na Polankach. Jakie były związane ze wsią zwyczaje, jak spędzało się czas wolny i jak wyglądała szara codzienność dnia przepełnionego różnymi obowiązkami i pracą. Nie zabrakło też zabawnych historii związanych z zabawą czasem wolnym i beztroskim dzieciństwem.

Siłaczki z Polanek
Na zdjęciu od lewej, góra: Stanisława, Aleksandra, Czesława, Władysława z Julcią; dół: Irena, Mirosława, Bronisława, Janina z wnukiem.

Projekt, KGW z Polanek “Polaneczki” prowadzony jest od marca tego roku. Jego celem jest zebranie materiału filmowego oraz archiwalnych fotografii dokumentujących życie kobiet wiejskich na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat.

Dziękujemy za zaufanie i pomoc w tworzeniu wspólnego projektu pierwszym rozmówczyniom: Pani Czesławie, Pani Władysławie i Pani Stanisławie jak również Pani Weronice, Mirosławie, Irenie i kolejnym kobietom, które chciały podzielić się z nami swoimi historiami.  Efekty pracy zaprezentowane zostaną już niebawem.

Akcja Masz Głos jest inicjatywą Fundacji Batorego realizowaną w edycji 2023 we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju – PZR, Fundacja Teatrikon. W latach 2022-2023 akcja jest współfinansowana przez Open Society Foundations. Patroni medialni: Onet.pl, Ngo.pl. www.maszglos.pl. Partnerzy: @Fundacja Batorego, @Sokólski Ośrodek Kultury, @Urząd Miasta Sokółka

Koordynator projektu: Sylwia Nowakowska
zdj. arch. KGW Polaneczki


Zobacz również

Skip to content