Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 20 lipca 2023 r. do dnia 11 sierpnia 2023 r. wykaz nieruchomości, o numerze geodezyjnym 4292 o pow. 3,9542 ha, położonej na terenie obrębu 34 m.Sokółka, której część o pow. 0,1500 ha przeznaczono do dzierżawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS) UMS


Zobacz również

Skip to content