Mianowanie nauczycieli w Gminie Sokółka

Zdjęcie grupowe

19 lipca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się wręczanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, w obecności zaproszonych gości, pracowników Referatu oświaty wręczyli 14 nauczycielom awanse.

„Serdecznie gratuluję uzyskanego stopnia awansu zawodowego, życzę satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów. Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych. Sama przez pewien czas pracowałam jako nauczyciel, stąd wiem jaka to odpowiedzialna praca. Życzę udanego odpoczynku wakacyjnego” – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk pogratulował nauczycielom dbałości i zaangażowania w nieustanny rozwój, życzył dalszych sukcesów zawodowych, pasji oraz zadowolenia z pełnionej misji nauczyciela.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego było odbycie stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Awanse otrzymali:

 • Katarzyna Ewelina Wysztygiel – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce,
 • Ewa Kozak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce,
 • ks. Piotr Pietrowski – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce,
 • Barbara Andrukiewicz – Przedszkole nr 1 w Sokółce,
 • Ewa Augustowska – Przedszkole nr 1 w Sokółce,
 • Judyta Maria Połuszejko – Przedszkole nr 2 w Sokółce,
 • Magdalena Truszkowska – Przedszkole nr 4 w Sokółce,
 • Aleksandra Rafałowicz – Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych,
 • Anna Edyta Rećko – Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce,
 • ks. Marcin Sztrom – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce,
 • Adam Drewnowski – Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce,
 • Robert Jurčo – Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce,
 • Marlena Ostrowska – Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce,
 • Paweł Aleksander Pogoda – Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce.

(AŻ) Referat oświaty


Zobacz również

Skip to content