Rewitalizacja obiektów przez Gminę Sokółka

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie na termomodernizację kamienicy przy ul. Białostocka 19 w Sokółce i remont kapliczki zlokalizowanej na rogu ul. Grodzieńskiej i ul. Kresowej w Sokółce.

Całkowita wartość projektu: 2 158 000,00 zł
Dofinansowanie: 1 200 000,00 zł
Wkład własny Gminy Sokółka: 958 000,00 zł

Termomodernizacja kamienicy przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce będzie polegała m.in. na: – wykonaniu nowych stropów, klatki schodowej oraz nowych posadzek, okładzin ściennych i sufitowych:

  • wykonaniu nowych instalacji co, wodno–kanalizacyjnych, elektrycznych,
  • odkopaniu, naprawie i dociepleniu fundamentów,
  • naprawie/wykonaniu nowych schodów zewnętrznych,
  • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • naprawie/klamrowaniu ścian zewnętrznych,
  • dociepleniu ścian zewnętrznych z nową elewacją,
  • wykonaniu nowej konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem i dociepleniem,
  • wykonaniu nowej instalacji wentylacyjnej/uszczelnieniu komina i naprawie główek komina,
  • wykonaniu nowych opasek wokół budynku,
  • dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace przy zabytkowej kapliczce dziękczynnej u zbiegu ul. Kresowej i Grodzieńskiej obejmować będą działania mające na celu zatrzymanie procesów destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia zabytkowego obiektu oraz przywrócenie pierwotnego, możliwego do osiągnięcia wyglądu. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na rewitalizacji terenów zielonych, lokalizację chodników, zmianie zieleni oraz zachowanie zdroju ulicznego. W ramach zadania zostanie wykonane piaskowanie elewacji, malowanie ogrodzenia, usunięcie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025 r.

Dofinasowanie pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

(JF) UMS


Zobacz również

Skip to content