Basen do remontu, drogi do przebudowy

Zdjęcie grupowe

W środę 18 października 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowy z wykonawcami inwestycji, które w najbliższym czasie będą prowadzone w mieście i gminie Sokółka.

Polski Ład

Chodzi o przebudowę i rozbudowę dróg Kundzin – Orłowicze, rozbudowę ul. Majowej i Alei ks. dr Dariusza Sańko, budowę ul. Pawłowskiego w Sokółce oraz termomodernizację, przebudowę i remont budynku krytej pływalni w Sokółce.

Przebudowa i rozbudowa dróg Kundzin – Orłowicze: wartość inwestycji 6.455.083,73 zł brutto, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 6.439.427,70 zł, wkład Gminy Sokółka – 15.656,03 zł; termin realizacji – 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 103732B Kundzin – Orłowicze, gmina Sokółka.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Sokółka, na obszarze leśnym z lokalnie występującą zabudową wiejską. Przebudowywany odcinek dróg gminnych o długości 3.224 m ma swój początek na przejeździe kolejowym linii 923 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267B.
Droga będzie posiadała przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną szerokości 5,5m. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267B zaprojektowano poszerzenie łuków z kostki kamiennej granitowej nieregularnej obramowanej opornikiem betonowym 12x25cm. W okolicy kościoła i cmentarza zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej brukowej obramowane krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem.
Profil podłużny drogi zaprojektowano na przeważającej części w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejącego terenu i zagospodarowania działek sąsiednich. Celem prawidłowego odwodnienia drogi i uniknięcia zalewnia przyległych posesji przewiduje się wykonanie rowów usytuowanych wzdłuż drogi. Zaprojektowano także przebudowę istniejących przepustów pod drogą i budowę nowych przepustów pod zjazdami. Na przyległe nieruchomości zaprojektowano zjazdy o nawierzchni żwirowej.

Rozbudowa ul. Majowej i Alei ks. dr Dariusza Sańko, budowa ul. Pawłowskiego: wartość inwestycji 7.493.130,68 zł brutto, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 7.425.572,30 zł, wkład Gminy Sokółka – 67.558,38 zł; termin realizacji – 9 miesięcy od daty podpisania umowy
– ul. Majowa składa się z odcinków prostych oraz dwóch łuków kołowych, długość około 180 m. Początek robót przyjęto na granicy pasa drogowego drogi wojew. – ul Kryńska. Nawierzchnia będzie układana między krawężnikami betonowymi 15x30cm na ławach betonowych z oporem. Powstanie 38 miejsc parkingowych, zjazdy z kostki brukowej o gr. 8 cm, chodniki o szer. od 1,70m do 2 z lokalnymi poszerzeniami przy istniejącym sklepie i skrzyżowaniu z Al. Ks. Sańko, obrzeża chodnikowe 6x20cm na podsypce piaskowej. Zostanie wybudowana kablowa sieć elektroenergetyczna do zasilania oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojew.- ul. Kryńska w Sokółce.
– ul. Ks. Sańko zaprojektowano o przekrojach poprzecznych daszkowym i jednostr. ze spadkami równymi 2% i nawierzchni z betonu asfaltowego układanej między krawężnikami betonowymi 15x30cm na ławach betonowych długość około 450 m. Powstaną miejsca parkingowe, zjazdy, chodniki, umocnienie skarpy, wyniesione przejście dla pieszych, ścianka oporowa przy PUP.
– ul. Pawłowskiego jezdnia szer. 6m z poszerzeniem na łukach do 8m, chodnikami szer. 2m, parkingi 80 miejsc postojowych w tym 3 dla niepełnosprawnych. Zjazdy na posesje szer. 4m i skosach 1x1m, zjazdy na parkingi o szer. 5 i 5,2m z wyokrągleniem krawędzi.
W każdej z w/w dróg zostanie wykonane oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa z przyłączami, kanalizacja sanitarna.

Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku krytej pływalni w Sokółce: wartość inwestycji 5.694.900 brutto, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000 zł, wkład Gminy Sokółka – 3.694.900 zł; termin realizacji – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Budynek objęty opracowaniem: długość: 29,44m, szerokość: 56,37m, wysokość: 11,70m < 12m, liczba kondygnacji: 3 (piwnica, parter, I piętro), powierzchnia zabudowy – ok. 1380,00 m2, powierzchnia użytkowa – 3127,72,16m2.
Zakres prac: rozbiórka pokrycia dachowego oraz konstrukcji, montaż konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego, rozbiórka zewnętrznych schodów wejściowych, rozbiórka pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie nowych schodów, wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych, montaż nadproży, rozbiórka fragmentu ściany konstrukcyjnej, rozbiórka ścian działowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach działowych, montaż nadproży prefabrykowanych, demontaż wszystkich okien, demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych na poziomie 0 oraz +1, na poziomie -1 demontaż dwóch drzwi zewnętrznych, zamurowanie istniejących otworów drzwiowych w ścianach działowych, wykonanie nowych ścian działowych, rozbiórka zabudowy meblowej, naprawa ścian w obrębie wyburzeń, wymienianych okien oraz drzwi, naprawa podłóg w miejscach wyburzeń, wykonanie nowych wypraw ściennych w miejscach zamurowań, montaż warstwy ocieplenia na istniejących ścianach zewnętrznych, wykonanie cienkowarstwowego tynku sylikonowego w kolorze białym, zastosować deskę elewacyjną oraz płyty, wymiana rynien oraz rur spustowych, wymiana central wentylacji mechanicznej, montaż nowej stolarki okiennej z pakietem trzyszybowym, montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż nowej zewnętrznej stolarki drzwiowej, prace związane z wykonanie groty solnej; montaż wodnych urządzeń przy niecce rekreacyjnej, montaż leżaków z funkcją grzewczą, montaż fasad wewnętrznych, wymiana baterii prysznicowych, wymiana suszarek basenowych, montaż zabudowy z płyt HPL.

(DB), (KS) Fot.: D. Biziuk

Skip to content