Harmonogram odbioru odpadów w II półroczu 2024 r.

Śmieci

Odpady komunalne od mieszkańców gminy Sokółka odbiera i zagospodarowuje MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany będzie wg. harmonogramu w godz. od 6:00 do 21:00. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru, prosimy o ich wystawienie przed posesję. Harmonogram uwzględnia także odbiór odpadów wielkogabarytowych w różnych terminach dla poszczególnych ulic i wsi.

Harmonogram dla mieszkańców miasta Sokółka:

Harmonogram lipiec – grudzień 2024 – SOKÓŁKA

Harmonogram dla mieszkańców wsi z gminy Sokółka:

Harmonogram lipiec – grudzień 2024 – WSIE

Dane kontaktowe:

  • MPO Białystok oddział w Białymstoku – dyspozytornia: tel. /85/ 676 83 01, /85/ 6768302 lub e:mail:
  • MPO Białystok oddział w Sokółce, tel. /85/ 7115619 (dotyczy terenów wiejskich) lub e:mail:
  • MPO Sokółka, Sokółka ul. Targowa 12, tel. /85/ 7112614 (dotyczy odbioru z terenu miasta)
  • Urząd Miejski w Sokółce: tel. /85/ 7110909.

Harmonogramy udostępniło: MPO Białystok


Zobacz również

Skip to content