Zwołanie IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje IV Nadzwyczajną Sesję Rady na dzień 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00, w sali „Lira” Sokolskiego Ośrodka Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://app.esesja.pl/PublicSessionInfo/8af8a671-4e12-4


Zobacz również

Skip to content