Sokółka i Ołyka będą ze sobą współpracować

Wspólne projekty w ramach zatwierdzonego pod koniec 2022 roku przez Komisję Europejską Programu Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 chcą realizować Sokółka i ukraińskie miasto Ołyka. Burmistrzowie obu miejscowości zadeklarowali współpracę w wielu dziedzinach.

Zdjęcie grupowe

W środę 18 stycznia 2023 roku w sokólskim Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o podjęciu współpracy pomiędzy Gminą Sokółka a Gromadą Ołyki, która leży na terenie ukraińskiego obwodu wołyńskiego. Stroną porozumienia jest również polska Fundacja Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Burmistrz Miasta Ołyki Oleksander Prendecki oraz Prezes Fundacji Rozwoju Energetyki Odnawialnej i Ochrony Zdrowia Vasyl Baitsyma.

– Na Program Polska – Ukraina Unia Europejska przeznaczyła 187,4 mln euro. Te środki dają szansę na kontynuowanie współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, wzmacnianie więzi między organizacjami i mieszkańcami pogranicza oraz rozwój obszarów objętych współpracą – powiedział prowadzący konferencję prasową Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podkreśliła, że podpisane właśnie porozumienie otwiera ogromne możliwości przed naszymi miastami.

– Myślimy chociażby o rewitalizacji parków w centrum Sokółki i Ołyki. Chcemy zdobyć środki na wymianę sieci wodno – kanalizacyjnej. Pomysłów jest dużo – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim Polakom za pomoc, jaką ofiarowaliście Ukrainie i Ukraińcom. Cieszę się na współpracę z Sokółką – powiedział Burmistrz Miasta Ołyka Ołeksandr Prendetskyj.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Skip to content