Dzieci rosną z matematyką

Przedszkole nr 2 w Sokółce znalazło się w gronie zwycięzców drugiej edycji programu grantowego „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

W drugiej edycji programu, skierowanej do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całego kraju, wpłynęło 562 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 137 projektów, w tym projekt naszego przedszkola pt. “Matematyka w zabawie ukryta”. Kwota pozyskana na realizacje projektu to 4949 złotych.

Program grantowy „Rosnę  z matematyką”

W projekcie “Matematyka w zabawie ukryta” wezmą udział dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 2 w Sokółce. Celem projektu pt. “Matematyka w zabawie ukryta” realizowanego od lutego 2023r.do maja 2023 r. jest wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci poprzez dodatkowe zajęcia matematyczne, zajęcia terenowe, warsztaty matematyczne dla dzieci i rodziców, konkurs matematyczny, a także zakup pomocy dydaktycznych. Istotnym celem projektu jest także włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych w życiu codziennym.

Więcej informacji na stronie:
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/

(JK) Przedszkole nr 2 w Sokółce


Zobacz również

Skip to content