Opłatek u harcerzy

W niedzielę 17 grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie opłatkowe instruktorów sokólskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej świąteczne życzenia i słowa uznania za służbę na rzecz społeczności lokalnej złożył Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. Spotkanie – w blasku Betlejemskiego Światła Pokoju – było okazją do refleksji nad wartością pokoju i tego, co każdy z nas może wnieść w jego utrwalanie. Dzielenie się opłatkiem i wzajemne życzenia dopełniły miły wieczór.

Harcerki i harcerzy, instruktorki i instruktorów pozdrawiamy zawołaniem CZUWAJ!

(AK)


Zobacz również