Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kamionce ma 100 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kamionce ma 100 lat

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku odbyły się uroczyste obchody 100-lecia istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce. Połączono je z otwarciem nowej remizy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz Adam Juchnik, a także Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza w intencji strażaków.

Po mszy, zebranym na placu przed remizą przypomniano historię jednostki OSP w Starej Kamionce. Powstała ona w 1924 roku. Jej założycielami byli m.in.: Medard Karpiel, Antoni i Adolf Rećko oraz Antoni Żółtko. Jednostkę tworzyło wówczas 20 osób.
Początkowo wyposażenie straży składało się z pompy ręcznej, beczkowozu konnego, toporków, bosaków. Ze środków własnych zdołano wybudować drewnianą remizę.

Podczas okupacji radzieckiej w 1940 roku sprzęt pożarniczy i mundury zostały zarekwirowane przez Sowietów.
Ponowna reaktywacja strażackiej działalności w Starej Kamionce nastąpiła w 1945 roku. Odzyskano sprzęt gaśniczy. Funkcję komendanta pełnił Antoni Rećko. Dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników, organizowano imprezy i zgromadzono fundusze potrzebne na budowę remizy. Jej budowa rozpoczęła się w latach 50-tych. Stopniowo poprawiało się też wyposażenie jednostki.

Przez cały okres OSP w Starej Kamionce prowadziła szeroką działalność od przeciwpożarowej po kulturalną. Przy jednostce istniał zespół sceniczny. Pierwszy samochód pożarniczy jednostka otrzymała w roku 1976. Był to Żuk A15C z pełnym wyposażeniem. W 2005 roku OSP w Starej Kamionce pozyskała samochód pożarniczy Star 244.

W 2001 roku jednostka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie, a 2 października 2006 roku włączono ją do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Od 2007 roku OSP w Starej Kamionce wspiera sponsor, który przekazał na ten cel ok. 48 tys. zł. Dzięki tym środkom zakupiono sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie.

W 2011 roku jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy Mercedes – Benz. Zakupiono go ze środków: Gminy Sokółka, Komendy Głównej PSP, Zarządu Głównego Związku OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W 2011 roku Jednostka OSP Stara Kamionka otrzymała sztandar. W 2016 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zakupiono motopompę Tohatsu m 8/8.

W latach 2018-2024 zakupiono znaczną część sprzętu i umundurowania. Przy wsparciu Gminy Sokółka, Powiatu Sokólskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Komendy Głównej PSP oraz innych źródeł pozyskano kwotę ok. 200 tys. zł.

W 2019 roku Zarząd OSP w Starej Kamionce – dzięki wsparciu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, Posła na Sejm RP Mieczysława Baszko, Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Radnych Rady Miejskiej w Sokółce i druhów OSP Jarosława Panasiuka i Karola Krokosa – rozpoczął starania o rozbudowę remizy OSP o wybudowanie dodatkowego boksu garażowego i części socjalnej. Gmina Sokółka zleciła i wykonała projekt remizy.

Na rozbudowę remizy – najpierw z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 700 tys. zł. Następnie Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 mln 430 tys. zł na realizację zadań: rozbudowa remizy OSP Stara Kamionka i budowę drogi od Wojnach do ul. Dolnej w Sokółce (inwestycja łączna).

Ostatecznie inwestycja w Starej Kamionce kosztowała 2 mln 113 tys. 239 zł. Sfinansowano ją z następujących źródeł:

  • Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 323 tys. 870 zł;
  • wkład własny Gminy Sokółka – 1 mln 789 tys. 369 zł.

– Przez cały czas swojego istnienia OSP w Starej Kamionce brała i bierze udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie sokólskiej gminy oraz wszędzie tam, gdzie wymagają tego okoliczności. Setny rok istnienia to najlepszy dowód, że jej działalność jest istotnym i ważnym elementem ochrony i walki ze wszelkimi zagrożeniami – usłyszeli uczestnicy uroczystości.

Obecnie jednostka liczy: 56 członków czynnych, 15 honorowych, a dwie osoby należą do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Przed uroczystym otwarciem nowej remizy, strażacy otrzymali podziękowania i odznaczenia.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content