Oferta SOSW w Sokółce

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce.

SOSW jest placówką, której głównym zadaniem jest edukacja dzieci i młodzieży polegająca na integralnej realizacji funkcji: dydaktyczno – rewalidacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy uczniów wynikających z zaleceń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Katarzyna Dylewska, SOSW

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

W poniedziałek 1 marca 2021 roku pod sokólską tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych, w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, wiązankę żółto- czerwonych kwiatów złożyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka.

Tablica znajduje się na ścianie kamienicy przy ul. Dąbrowskiego (obecnie siedziba sokólskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przyp. red.), gdzie w latach 1944-1956 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Właśnie w tym budynku torturowano i mordowano żołnierzy podziemia niepodległościowego. Tablica została wmurowana podczas uroczystości, które odbyły się w 2015 roku.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca. Ma ono przypominać o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku.

(DB) Fot.: D. Biziuk

W nowym żłobku w Sokółce

Dotychczas opieką żłobkową w Sokółce objętych było 32 dzieci. Dokładnie tyle miejsc miał żłobek, który funkcjonował w budynku Przedszkola nr 5. Od 1 marca 2021 roku rozpocznie funkcjonowanie nowy Żłobek Miejski w Sokółce, gdzie będzie uczęszczało 82 dzieci. Uroczyste otwarcie obiektu – zlokalizowanego w budynku należącym do Szkoły Podstawowej nr 1 (przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Pocztowej) – odbyło się w piątek 26 lutego 2021 roku.

W budynku, gdzie mieści się Żłobek Miejski, przeprowadzono generalny remont.

Przecięcie wstęgi - zdjęcie grupowe

W sumie wydatki związane z utworzeniem tej placówki wyniosły 4 mln 880 tys. zł. Pozyskane przez Gminę Sokółka dofinansowanie opiewało na kwotę 2 mln 410 tys. 386 zł (w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 1 mln 250 tys. zł oraz Projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 1 mln 160 tys. 386 zł). Wkład własny Gminy wyniósł 2 mln 469 tys. 613 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowe mieszkania dla mieszkańców Sokółki

18 lutego 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie samorządowców na czele z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości. Uczestniczyli w nim m.in.: Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński, Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, V-ce Prezes KZN Jarosław Pucek. Tematem spotkania była współpraca z Krajowym Zasobem Nieruchomości w zakresie budowy mieszkań.

Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński zachęcił obecnych do rozmowy odnośnie budownictwa mieszkaniowego. W trakcie spotkania Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska poinformowała, że rozważa przystąpienie Gminy Sokółka do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowej jako wkładu do spółki na pokrycie udziałów gminy.

W ramach programu mieszkaniowego każda gmina może pozyskać 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które to dofinansowanie będzie stanowiło wkład gminy do spółki. Drugim rozważanym przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską montażem finansowym budowy mieszkań jest możliwość pozyskania do 80 proc. kosztu realizacji inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zamierza w ramach proponowanych programów wybudować około 50 mieszkań w obecnej kadencji samorządu. Warto przypomnieć, że w poprzedniej kadencji, dzięki staraniom Pani Burmistrz, w Sokółce wybudowano 47 mieszkań komunalnych.

Pełnomocnik Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz
Fot.: D. Biziuk

Z pomocą dla potrzebujących

Pomoc dla potrzebujacych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w imieniu Gminy Sokółka podpisał umowę na realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

11 lutego 2021 roku Gmina Sokółka odebrała 5831,66 kg artykułów spożywczych o wartości 31071,75 zł. Paczki żywnościowe otrzymało 450 osób z terenu Gminy Sokółka. Były to osoby starsze, niepełnosprawne, długotrwale lub przewlekle chore, rodziny wielodzietne i rodziny niepełne.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dziękuje pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz wolontariuszom za pomoc w dystrybucji żywności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pączki dla Polonii

Z okazji tegorocznego Tłustego Czwartku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przygotowała słodką niespodziankę dla Polonii w Białorusi.

Pani Burmistrz przekazała do Konsulatu Generalnego RP w Grodnie 300 pączków, które przygotowała sokólska piekarnia „Jaskółka”. W czwartek 11 lutego 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce słodki upominek dla Polonii na Białorusi odebrała Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Grodnie Anna Alaba. Na ręce Pani Wicekonsul pączki przekazał Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

– Dziękujemy za ten upominek. Jeszcze dzisiaj pączki trafią do Polonii. W Białorusi oficjalnie nie ma czegoś takiego jak Tłusty Czwartek, ale Polacy chętnie kultywują tłustoczwartkową tradycję – powiedziała Wicekonsul Anna Alaba.

(DB) Fot.: D. Biziuk

29. Finał WOŚP za nami

W Sokółce zebraliśmy kwotę 19017,22 zł. Sokólski Ośrodek Kultury zorganizował sztab a wolontariuszami byli sami pracownicy. Od rana można było ich spotkać przy głównych ulicach miasta, gdzie zbierali datki do puszek.

29. Finał WOŚP w Sokółce

Sokółczanie, jak zwykle mieli otwarte serca i chętnie wrzucali pieniądze. Wielu z nich wybrało się na spacer do Kina Sokół, gdzie przygotowane były stoiska z gadżetami WOŚP, rękodziełem oraz domowymi wypiekami. Każdy, kto dołączył się do zbiórki tego dnia, wyszedł z kina z pachnącym i słodkim prezentem. Przygotowane na sprzedaż gadżety, rozeszły się w ciągu kilku pierwszych godzin. Jak zwykle, największe zainteresowanie budziły kubki i koszulki, ale także smycze, kalendarze i orkiestrowe maseczki.

Oprócz tych działań, od połowy grudnia, na terenie naszego miasta, w 10 sklepach można było wrzucać datki do oznakowanych puszek WOŚP. Ponadto, w dniu finału do zbiórki włączyły się sokólskie morsy, które podczas hartowania się w lodowatej wodzie prowadziły zbiórkę funduszy. Pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie koncertu, ale efekt finałowy działań podjętych w Sokółce, śmiało można nazwać udanym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Umowy z OPS zostały podpisane

1 lutego 2021 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokółka. Byli to druhowie z OSP ze Starej Kamionki, Starej Rozedranki, Lipiny, Słojnik, Nomik, Kraśnian i Plebanowiec.

Podczas spotkana omówiono bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, ewentualnych remontów i doposażenia w swoich macierzystych jednostkach. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie umów zleceń z druhami z OSP ze Starej Kamionki i Starej Rozedranki do wykonywania czynności w zakresie m.in. utrzymywania w sprawności technicznej sprzętu, obsługi wozu bojowego, dbałości o sprzęt oraz rozliczania kart drogowych pojazdu i sprzętu.

(JK)

Z pomocą dla Bartka

Niedługo skończy dwa lata. Ma wadę serca, a jego szansą do powrotu do zdrowia jest operacja, którą zgodzili się przeprowadzić lekarze z Boston Children’s Hospital w Stanach Zjednoczonych. Rodzina i przyjaciele Bartosza Bojarzyńskiego z Białegostoku rozpoczęli walkę o zdrowie i życie chłopca. W internecie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na operację. Zbierane są też plastikowe korki na ten cel.

1 lutego 2021 roku krewni Bartka Bojarzyńskiego odebrali 447 kilogramów plastikowych korków z metalowych serc ustawionych na terenie Sokółki oraz z miejscowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. Chłopca może uratować tylko kosztowna operacja. Bartek cierpi na złożoną wadę serca w postaci inwersji komory prawej i lewej, przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytek międzykomorowy, zwężenie zastawki płucnej i niedomykalność zastawki trójdzielnej. Trudno uwierzyć, że wszystkie te schorzenia dotyczą jednej osoby. Jego przypadek jest niezwykle rzadki i dotyczy tylko jednego na cztery tysiące noworodków z wadami serca. Skomplikowana operacja w USA musi zostać przeprowadzona zanim chłopiec skończy dwa lata, czyli najpóźniej za trzy miesiące. Dlatego w tym przypadku tak ważny jest czas.

„Na świecie jest bardzo ograniczona liczba kardiochirurgów, którzy potrafią pomóc naszemu synkowi. Niestety, żaden z nich nie operuje w Polsce. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda się uratować życie i zdrowie Bartusia. Potrzebujemy tysięcy ludzi o dobrych sercach. Prosimy o pomoc!” – apelują rodzice Bartka.

Przypomnijmy, że plastikowe korki zbierane są do ustawionych w Sokółce metalowych serc od 14 lutego 2020 roku. Pomysłodawcą akcji była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Od lutego do 28 grudnia 2020 roku zebrano w sumie 2.358 kilogramów korków. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 9-letniego Adama Kozłowskiego z Sokółki, który cierpi na zespół chorób genetycznych.

(DB)

System komunikacji mieszkańców z urzędem

Zapraszamy do korzystania z informatycznego systemu “LUPE”, który zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Sokółce oraz odpowiednimi służbami miejskimi.

Plakat - informacja o systemie LUPE

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia lub zauważyłeś awarię – zrób zdjęcie i zgłoś sprawę za pomocą aplikacji. Zgłoszenie trafi do właściwego i kompetentnego w danej sprawie urzędnika. Status swojego zgłoszenia możesz śledzić przez aplikację oraz zobaczyć na mapie wraz ze wszystkimi innymi zgłoszeniami w gminie.

Dostęp możliwy jest korzystając z aplikacji na smartfony oraz z przeglądarki internetowej poprzez poniższy adres lub skanując kod QR.

sokolka-lupe.bit-sa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z systemu. ZOBACZ WIĘCEJ

Kolejne dofinansowanie na montaż instalacji OZE

W dniu 28.01.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie 47 gminom z województwa podlaskiego, w tym Gminie Sokółka.

Źródło: http://wig.waw.pl/z-pokora-do-energii/
Źródło: http://wig.waw.pl/z-pokora-do-energii/

Tytuł projektu: Gmina Sokółka przyjazna środowisku
Wydatki ogółem: 1 993 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 295 775,00 zł
Wkład własny: 697 725,00 zł

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 77 mikroinstalacji (kolektory słoneczne – 5 instalacji, panele fotowoltaiczne – 72 instalacje) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Sokółka w 2022r. (21 instalacji na obszarze wiejskim, 56 instalacji na obszarze miejskim).

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, na stronie internetowej sokolka.pl zostanie ogłoszony nabór wniosków do projektu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

(JF)

Gaz ogrzeje mieszkania w Sokółce

Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., deklaruje, że już w 2022 roku pierwsi mieszkańcy Sokółki będą mieli możliwość przyłączenia się do sieci gazowej. Tym samym gazyfikacja Sokółki stanie się faktem.

Od wielu lat mieszkańcy Sokółki byli zainteresowani innymi sposobami ogrzewania budynków mieszkalnych niż kotłownia miejska i piece na paliwo stałe (drzewo, węgiel). Paliwo gazowe jest jednym z najtańszych i najczystszych w eksploatacji sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych.

Paliwo będzie dostarczane do zbiorników zamontowanych na stacji regazyfikacji LNG na działce gminnej, znajdującej się przy drodze do Bogusz, za nieruchomością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (poza granicą administracyjną miasta).

– Gmina Sokółka, na prośbę inwestora, pomogła w znalezieniu lokalizacji i udostępniła wskazaną działkę. Aby umożliwić realizację tej inwestycji, wpisaliśmy do budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok budowę drogi dojazdowej do działki, gdzie zostanie zlokalizowana stacja LNG. Z naszej strony są to wszystkie formalności, umożliwiające uzyskanie dalszych decyzji przez inwestora. Teraz Polska Spółka Gazownictwa musi uzyskać odpowiednie pozwolenia na budowę – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Mapa

Na podstawie ankiet, wypełnionych przez mieszkańców Sokółki i przedsiębiorców, którzy byli zainteresowani podłączeniem swoich nieruchomości do sieci gazowej, zostały wyznaczone ulice, gdzie sieć dystrybucyjna będzie doprowadzona w pierwszej kolejności. Są to następujące ulice: Sienna, Dąbrowskiego, Witosa, Ściegiennego, 1 Maja, Warszawska, Kolejowa, Kołłątaja, Bohaterów Monte Cassino, Północna, Krasickiego, Traugutta, Batorego, Dolna, Królowej Bony, Skłodowskiej, Nowa, Zdrojowa, Osiedle Zielone, Poprzeczna, Spokojna, Reymonta, Gałczyńskiego, Nałkowskiej, Żwirki i Wigury, Skarżyńskiego, Broniewskiego, Lotników Lewoniewskich, Fabryczna, Słoneczna, Jasna, Przemysłowa, Lewickiego, Głowackiego, Wierzbowa, Stawowa.

Początkowo na obszarze Sokółki sieć będzie liczyła około 24 km.

(DB)

Na łamach „Wspólnoty”

Okładka "Wspólnoty"

Pod koniec grudnia 2020 roku w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ukazał się obszerny wywiad z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską.

Pani Burmistrz opowiada w nim o wielokulturowej społeczności, w jakiej żyje, współistnieniu różnych wyznań, których tradycja i kultura wzajemnie się przenikają, a także o dobrych relacjach budowanych przez wieki, które dziś są czymś naturalnym.

Zapraszamy do lektury

(DB)

Niepełnosprawność to wyzwanie…

Baner

„Niepełnosprawność to wyzwanie – rozwijam swoje możliwości i zdolności” – pod takim hasłem realizowana jest w bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, już druga edycja projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa -Rozwój-Niezależność”. Dzięki współpracy z Fundacją Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”, w ramach której działa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER.

12 wychowanków SOSW uczestniczy nieodpłatnie z różnych form wsparcia w łącznej liczbie 160 godzin na osobę. Realizowane zajęcia z uczniami, to:
• Trening umiejętności komunikacyjnych z logopedą/neurologopedią
• Terapia EEG Biofeedback
• Terapia pedagogiczna polisensoryczna
• Terapia integracji sensorycznej ze stymulacją słuchową Forbrain
• Terapia ruchowa
• Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia wspierające ukierunkowane na:
• zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych;
• pobudzanie wszechstronnego rozwoju zwłaszcza w sferze poznawczej i osobowościowej,
• wdrażanie do podejmowania samodzielnych wyborów;
• podnoszenie poziomu samoakceptacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

System komunikacji z mieszkańcami LUPE

W piątek 15 stycznia 2021 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę z firmą BIT S.A. z siedzibą w Warszawie na uruchomienie w Gminie Sokółka aplikacji LUPE. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Zdzisław Karwowski – Prezes Zarządu.

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. Aplikacja zostanie udostępniona od lutego 2021 roku.

LUPE to system informatyczny, który zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i odpowiednimi służbami miejskimi.

Aplikacja SmartSite LUPE składa się z modułów:

  • system obsługi zgłoszeń Lupe SD,
  • system obsługi komunikatorów Lupe BOK,
  • powiązane aplikacje mobilne.

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu nie wychodząc z domu, będziesz na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w okolicy. System zapewnia dostęp do informacji w jednym miejscu, np.:
• aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych (wraz z powiadamianie o terminach ich odbioru),
• komunikaty i ogłoszenia urzędowe,
• informacje o wydarzeniach gminnych i imprezach kulturalnych,
• ostrzeżenia dla kierowców,
• informacje z Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO.

oraz zgłaszanie zdarzeń i awarii, np.:
• jesteś świadkiem zdarzenia lub zauważyłeś awarię – zrób zdjęcie i zgłoś sprawę,
• zgłoszenie trafi do właściwego i kompetentnego w danej sprawie urzędnika,
• śledź status swojego zgłoszenia,
• zobacz mapę wszystkich zgłoszeń w gminie,
• zgłoszenia można dodawać zarówno przez aplikację, jaki i witrynę www.

Aplikacja LUPE będzie dostępna dla systemu Android i IOS.

DO POBRANIA: Broszura informacyjna o systemie LUPE

Biblioteka zaprasza do korzystania z wypożyczalni e-książek

Plakat

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza do korzystania z nowej usługi – wypożyczalni e-książek LEGIMI.

Dzięki przystąpieniu do konsorcjum Legimi możemy zaoferować bezpłatny dostęp do bazy ponad 62.000 e-booków. Do dyspozycji naszych czytelników będą najnowsze kryminały, fantastyka, romanse, sensacja, thriller, horror, książki dla dzieci i młodzieży, poradniki, podręczniki do nauki języków obcych, publikacje popularnonaukowe. Baza tytułów jest na bieżąco aktualizowana.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content