Laboratoria przyszłości w SOSW w Sokółce

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce, w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, której celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, otrzymał dotację w wysokości 30 tysięcy złotych.

Laboratoria Przyszłości SOSW w Sokółce

Pieniądze zostały wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

ZOBACZ WIĘCEJ

Cała sala śpiewa(ła) z nami!

Publiczność sokólskiego kina nigdy nie zawodzi, podczas koncertu sylwestrowego ph. „Nie wrócą te lata szalone…” podśpiewywała z zespołem AZALiSZ od pierwszych strofek – a na finał, już na stojąco, wyklaskała trzy bisy.

Cała sala śpiewa(ła) z nami!

W tym roku AZALiSZ postawił na złote przeboje lat 60. i 70. Dziesięć energetycznych kobietek: Katarzyna Klimowicz-Kułak, Agnieszka Garkowska, Marzanna Plichta, Aneta Czeremcha, Elżbieta Tolko, Joanna Hołownia, Marta Jarosz, Anna Tołłoczko, Joanna Pigiel i Agnieszka Sienkiewicz pod serdeczną opieką Pauliny Oseńko zabrało publiczność w podróż w czasie.

Były brokaty i cekiny, ale i stylizacje z „epoki” – dzwony i koturny, była porcja Big-Beat’u i twista.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wolontariusze oddają serca ludziom i zwierzętom

Klub Wolontariusza w Przedszkolu nr 5 w Sokółce organizował zbiórkę na rzecz Schroniska dla zwierząt w Sokółce. Karma sucha i mokra, przekąski, tekstylia i rzeczy zebrane dla podopiecznych schroniska, czyli 100 psów i 30 kotów, pomogą przetrwać im nadchodzącą zimę. Okazana pomoc darczyńców – mieszkańców Sokółki, przedszkolaków i ich rodzin była ogromnym wkładem do wielkich potrzeb schroniska.

Klub Senior + w Sokółce

W przedszkolu trwa zbiórka plastikowych nakrętek PET, aby wesprzeć zakup rolet okiennych na Oddziała Dziecięcy Szpitala w Sokółce. Chcąc zrealizować zamierzony cel trzeba zebrać 2 tony surowca.

W listopadzie 2022 r. przedszkolaki odwiedziły Klub Senior + w Sokółce gdzie wspólnie świętowali Dzień Seniora.

ZOBACZ WIĘCEJ

Paczki na święta

Choinka, paczki, Burmistrz Sokółki

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem ubodzy mieszkańcy miasta i gminy Sokółka otrzymają paczki ze słodkościami oraz owocami od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Upominki trafią do 50 rodzin.

W przygotowaniu paczek brali udział pracownicy sokólskiego Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz instruktorzy Hufca ZHP w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie opłatkowe u harcerzy

W sobotę 17 grudnia 2022 roku instruktorzy sokólskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego spotkali się na tradycyjnym „opłatku”.

Spotkanie odbyło się w sali Polskiego Domu Rodzinnego „Serce” w Sokółce. Druhnom i druhom bożonarodzeniowe życzenia złożyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Zdjęcie grupowe

Podczas spotkania Pani Burmistrz otrzymała z rąk Komendanta Białostockiej Chorągwi ZHP Krzysztofa Jakubowskiego Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie, jako wyraz uznania za udzielane wsparcie sokólskim harcerzom. Zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorkom i instruktorom dziękujemy za Waszą służbę. CZUWAJCIE!

ZOBACZ WIĘCEJ

Mażoretki dały popis

To było ważne wydarzenie dla mażoretek „Stella Sokółka”. W niedzielę 18 grudnia 2022 roku miał miejsce ich pierwszy lokalny występ od momentu, kiedy trafiły pod skrzydła Sokólskiego Ośrodka Kultury. Po raz pierwszy zaprezentowały się także najmłodsze kadetki.

Mażoretki na scenie

Za przygotowaniem najmłodszych dziewcząt stoi Emilia Sańko, która z sokólskimi mażoretkami występuje od wielu lat. – Jestem dumna z dziewczyn, że w tak krótkim czasie udało im się opanować tyle układów. Większość z nich występowała po raz pierwszy, a mimo to poradziły sobie bardzo dobrze. Najważniejsze było to, żeby dziewczyny poczuły emocje związane z występem i zobaczyły, że to, co robimy ma sens i jest po coś. – komentowała po występie Emilia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komputery trafiły do uczniów

Baner CPPC

W piątek 16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach programu samorząd Gminy Sokółka zakupił sprzęt komputerowy dla 107 uczniów szkół podstawowych i średnich.

Komputery trafiły do uczniów

Komputery – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – przekazał Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. – Niech ten sprzęt służy wam jak najlepiej – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1.

ZOBACZ WIĘCEJ

Niewidomi podzielili się opłatkiem

Spokojnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzył – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk uczestnikom spotkania opłatkowego, które zorganizowało Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych.

Niewidomi podzielili się opłatkiem

Świąteczne spotkanie odbyło się w środę 14 grudnia 2022 roku w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury. Wszystkich przybyłych powitała Barbara Sawicka, Prezes Koła Terenowego PZN w Sokółce.

W bożonarodzeniową atmosferę wprowadził zebranych Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce ks. Jarosław Ciuchna, który odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystusa.

Potem przyszedł czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem i prezenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Zdaniem historyków był to wojskowy zamach stanu.

Informacja o wprowadzeniu stanu wojennego

Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarność”. Szacuje się, że wojskowy zamach stanu kosztował życie 122 osoby.

13 grudnia 1981 roku dla tysięcy członków opozycji demokratycznej zaczął się czas aresztowań. W sumie internowano około 10 tys. osób. Dla przeciętnego Polaka okres ten oznaczał pogłębienie problemów ze zdobyciem pożywienia, godzinę policyjną i utrudnienia w przemieszczaniu się chociażby do miejsc pracy.

Historyk Norman Davis nazwał wprowadzenie stanu wojennego „najdoskonalszym zamachem wojskowym w historii nowożytnej Europy”.

Oficjalnie stan wojenny trwał w Polsce do 22 lipca 1983 roku.

(DB)

Paczka dla seniora

Tradycji stało się zadość. Seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Sokółka otrzymali paczki upominkowe w ramach akcji „Paczka dla seniora”.

Organizatorem akcji jest Zarząd Rejonowy PZERiI wraz z Kołem Związku z Sokółki. Finansowego i organizacyjnego wsparcia udzieliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W wyniku akcji 310 seniorów, którzy opłacali składki członkowskie za rok 2022, otrzymało prezenty na święta. Paczki trafiły do adresatów w Mikołajki 6 grudnia 2022 roku.

Czesław Sańko
Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Sokółce
Fot.: PZERiI w Sokółce

Komunikat w sprawie dostaw węgla

Komunikat prezesa spółki MPEC w Sokółce w sprawie dostaw węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy Sokółka

W piątek 2 grudnia 2022 r została podpisana umowa między Spółką MPEC Sokółka a Gminą Sokółka na dostawę węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców Gminy Sokółka. Węgiel będzie pochodził z zasobów Państwowej Spółki Węglokoks SA z którą Gmina Sokółka ma zawartą umowę w tym zakresie.

Węgiel będzie dostępny w 2 sortymentach tj. groszek oraz orzech. Preferencyjna cena węgla w obu sortymentach została ustalona na poziomie 1 950 zł brutto (w tym 23 % VAT).

Zamówiony przez Gminę Sokółka węgiel zostanie odebrany i przywieziony transportem Spółki MPEC w Sokółce ze składu Spółki Węglokoks SA w Bielsku Podlaskim i złożony na monitorowanym i wydzielonym placu MPEC Sokółka mieszczącym się w Sokółce przy ulicy Kołłątaja 55. Węgiel będzie wydawany dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sokółka w łącznej ilości 3000 kg (3 tony) w partiach nie mniejszych niż 500 kg. Maksymalnie do 1500 kg w 2022 r.

Węgiel dostępny w ramach sprzedaży preferencyjnej pochodzi z importu, a jego jakość (w tym kaloryczność i palność) będzie gwarantowana przez Spółkę Węglokoks SA !

Przypominamy, że uprawnionym do odbioru węgla na zasadach preferencyjnych jest osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • Jest mieszkańcem Gminy Sokółka
 • Złożyła i posiada zweryfikowany wniosek na tzw. „dodatek węglowy”
 • Złożyła wniosek do Gminy Sokółka z zapotrzebowaniem na dany sort węgla w ramach dystrybucji na zasadach preferowanych (wniosek został zweryfikowany pozytywnie)
 • Wpłaci na wskazany rachunek Gminy Sokółka ustaloną wartość za zamówiony węgiel oraz otrzyma informację na jaki dzień i godzinę może zgłosić się do Spółki MPEC w Sokółce, w celu odbioru zamówionego węgla.

W wyznaczonym dniu węgiel zostanie wydany dla osoby uprawnionej, na placu składowym MPEC Sokółka, po uprzedniej weryfikacji jej danych osobowych oraz okazaniu dowodu zapłaty. Węgiel na składzie MPEC w Sokółce będzie dostępny do odbioru w ilości min 500 kg w tzw bigbagach. Węgiel będzie można odebrać z placu składowego MPEC w Sokółce ul Kołłątaja 55 własnym transportem odbierającego (załadunek węgla jest zagwarantowany przez MPEC) lub transportem firmy przewozowej (kontakty w MPEC) za dodatkową, indywidualnie uzgodnioną cenę z firmą przewozową.

UWAGA Spółka MPEC aktualnie nie posiada w dystrybucji węgla na zasadach preferencyjnych. Zamówienie zostało złożone przez Gminę Sokółka do Spółki Węglokoks SA i aktualnie czekamy na ustalenie terminu odbioru węgla ze składu Spółki Węglokoks SA w Bielsku Podlaskim.

O rozpoczęciu dostaw dla mieszkańców Sokółki poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Za jakość oraz możliwe problemy z dostępnością węgla w ramach sprzedaży preferencyjnej Spółka MPEC w Sokółce nie ponosi odpowiedzialności.

MPEC w Sokółce

Raport z konsultacji społecznych

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 16.09.2022 r. do 17.10.2022 r. i miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sokółka.

W załączeniu:

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka.

1a. Częściowy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka. Forma konsultacji: formularz uwag.

1b. Częściowy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka. Forma konsultacji: zbieranie uwag ustnych.

1c. Częściowy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka. Forma konsultacji: raport_konsultacje_obszar_zdegradowany.

(KKK)

104 lata po odzyskaniu niepodległości

W ciągu ostatnich dwóch wieków Polska tylko przez czterdzieści lat była państwem niepodległym. Dzień 11 listopada to narodowe święto wolności, o której marzyły i o którą walczyły pokolenia Polaków. Od 1918 roku nasza Ojczyzna doświadczyła już śmiertelnego zagrożenia w wojnie z bolszewikami, przeżyła koszmar wojny i okupacji oraz półwiecze sowieckiego komunizmu. W piątek 11 listopada 2022 roku w Sokółce świętowano 104. rocznicę odzyskania niepodległości.

104 lata po odzyskaniu niepodległości

Rocznicowe obchody rozpoczęło nabożeństwo w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Uczestniczył w nim Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik. Po nim odprawiono mszę za Ojczyznę w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego, w której wzięła udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na czele kolumny szła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół w Suchowoli.

Zgromadzeni pod pomnikiem wysłuchali przemówień okolicznościowych. Poproszona o zabranie głosu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podkreśliła, że te uroczystości powinny utkwić nam w pamięci. – To radosne święto, zatem radujmy się i cieszmy, że Polska jest niepodległa – powiedziała Pani Burmistrz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Umowa na budowę Centrum Przesiadkowego w Sokółce

-To historyczna inwestycja, na którą czekaliśmy bardzo długo. Sokółka zasługuje na to, żeby stać się miastem z bardzo dobrą infrastrukturą. W dniu dzisiejszym myśl i słowo stał się ciałem – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podczas konferencji prasowej, połączonej z podpisaniem umowy z wykonawcą Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce.

Zdjęcie grupowe

Konferencja odbyła się we wtorek 8 listopada 2022 w sokólskim Urzędzie Miejskim. Wykonawcą inwestycji będzie firma Budimex S.A z Warszawy. Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce, które powstanie w miejscu obecnego dworca PKP, ma kosztować 36 mln 850 tys. 999 zł. – Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – z Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 26 mln 500 tys. zł, czyli 72% wartości inwestycji. Wkład Gminy Sokółka to 10 mln 350 tys. 999 zł – poinformował Sekretarz Sokółki, a jednocześnie Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Sokółce Piotr Romanowicz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja do projektu

Baner EFS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zagwarantowanie kompleksowej usługi opiekuńczej poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnej w postaci systemu teleopieki dla 100 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Sokółka w okresie od 01.11.2022 roku do 31.10.2023 roku. Szczegóły w załącznikach.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

OPS

Zaktualizowany wniosek dla podmiotów wrażliwych ubiegających się o dodatek węglowy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, że podmioty wrażliwe zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1. wniosek o wypłatę dodatku węglowego;

2. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu tj.:
a) dla parafii:
– dekret Biskupa Diecezjalnego Diecezji o powołaniu na Proboszcza;
– zaświadczenie o powiadomieniu o powołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
– pisma kurii diecezjalnej, zawierające zgodę na dokonanie czynności (przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania)- jeśli dotyczy;
a) dla dyrektorów szkół:
– Zarządzenie Burmistrza Sokółki powierzające stanowisko Dyrektora oraz pełnomocnictwo w zakresie zarządzania szkołą;

3. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB);

4. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

wzór nowego wniosku

instruktaz-jak-wypelnic-wniosek

arkusz-do-obliczania-dodatku

prezentacja-dla-podmiotow-wrazliwych

klauzula informacyjne rodo

(JF)

Seniorzy spotkali się z samorządowcami

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w obchodach Dnia Seniora, który zorganizowano w sobotę 22 października 2022 roku w sokólskiej sali „Lira”.

Czesław Sańko z prezentem

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku i wzajemnych podziękowań za to, co udało się zrobić na rzecz środowiska seniorów.
Funkcję Przewodniczącego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce pełni obecnie Czesław Sańko.
– Kiedy rok temu spotkaliśmy się na podobnej uroczystości, naszemu związkowi przewodził Henryk Cudnik. Kilka dni później dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci Pana Henryka. Była to bardzo zasłużona postać dla Sokółki. Uczcimy jego pamięć minutą ciszy – poprosił Czesław Sańko.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dofinansowanie dla OSP z terenu gminy Sokółka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla Gminy Sokółka w 2022 roku przyznał dotację w kwocie 10.000,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sokółka. Gmina Sokółka na ten cel wyasygnowała kwotę 629,99 złotych. Powyższe środki rozdysponowano między OSP w Starej Rozedrance, Starej Kamionce oraz Słojnikach.

Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno– technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP zakupiono nowy sprzęt. Przyznane środki finansowe poprawiły stan wyposażenia jednostek OSP zgodnie z wymaganym normatywem. Zakupiono następujący sprzęt:

1. OSP Stara Rozedranka:

 • Wąż tłoczny W52/20 ŁA PCV BEZALIN – 5 szt.
 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 5 szt.
 • Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52E CNBOP – 1 szt.

2. OSP Stara Kamionka:

 • Wąż tłoczny W52/20 ŁA PCV BEZALINA – 1 szt.
 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 1 szt.
 • Kamizelka asekuracyjna RATOWNIK III KSP 80N – 2 szt.
 • Kołowrót ratowniczy -1 szt.
 • Tarcza diamentowa do cięcia betonu 350 Sword – 2 szt.

3. OSP Słojniki:

 • Wąż tłoczny W75/20 ŁA PCV BEZALIN – 1 szt.
 • Latarka NIGHTSTICK XPR-5568 RX ATEX Strefa 0 – 4 szt.
OSP

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od początku roku OSP Stara Kamionka brała udział w działaniach ratowniczych 87 razy, natomiast OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 41 razy. OSP Słojniki uczestniczyła w działaniach ratowniczych 28 razy.

Z budżetu Gminy Sokółka środki na ochronę pożarową są przeznaczane na płace kierowców, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ratowników i ich ubezpieczenie, szkolenia, zakup i amortyzację sprzętu, a także paliwo.

(IŁ-B)

Skip to content