Syreny alarmowe 17 września

Ribbentrop – Mołotow

80 lat temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego 17 września 2019 roku o godzinie 12.00 zostaną włączone syreny alarmowe, które upamiętnią to wydarzenie.

Włączenie minutowego ciągłego sygnału dźwiękowego będzie również sprawdzianem systemu alarmowego Sokółki.

Daniel Głażewski

Doposażenie klubu wiejskiego w Kraśnianach

Gmina Sokółka pozyskała blisko trzynaście tysięcy złotych na realizację projektu pn. „Nasze miejsce – wyposażenie klubu wiejskiego w Kraśnianach” z Programu Odnowy Wsi.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw lokalnych przyczyniających się do aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Kraśniany, w szczególności osób starszych. Operacja jest skierowana do mieszkańców wsi Kraśniany i Wroczyńszczyzna. Projekt pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności osób po 60 roku życia. Będą oni zaangażowani do wspólnych działań. Dzięki doposażeniu klubu wiejskiego w potrzebny sprzęt, meble i naczynia zostaną stworzone warunki do organizacji lokalnych inicjatyw: warsztatów kulinarnych, komputerowych i innych, a tym samym zostanie stworzona możliwość rozwoju osobistego, zwiększenie poczucia własnej wartości, przynależności do wspólnoty lokalnej (np. dzięki zaprezentowaniu osobistych umiejętności kulinarnych przez uczestników warsztatów), a także możliwość przystosowania się do zmieniających się warunków oraz oczekiwań – poprzez udział w zajęciach komputerowych i podwyższenie wiedzy seniorów z zakresu obsługi komputera.

Pomysł na projekt „Nasze miejsce…” powstał podczas zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy Sołectwa Kraśniany dyskutowali o najpilniejszych potrzebach. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do realizacji przez Sołtys Kraśnian – Panią Ewę Lucynę Rećko. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Podlaskiego i 28 czerwca 2019 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na jego dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi województwa podlaskiego. Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane na 30 września 2019 r.

Małgorzata Czaplejewicz
Źródło zdjęć: WrotaPodlasia.pl

Na dożynkach w Starej Kamionce

Są formą podziękowania za tegoroczne zbiory, a jednocześnie prośbą o pomyślność w następnych. To jednocześnie radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych była Stara Kamionka. Święto dziękczynienia za plony odbyło się w niedzielę 8 września 2019 roku.

Dożynki w Starej Kamionce

Zorganizowała je Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska we współpracy z Parafią pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce oraz Sołectwem Stara Kamionka. Współorganizatorami dożynek byli: Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Rolę Starostów Dożynkowych pełnili Emilia i Andrzej Olechno – rolnicy ze Starej Kamionki, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 60 hektarów. Zajmują się również hodowlą bydła opasowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spacer historyczny szlakiem sokólskich cmentarzy

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej mająca na celu promowanie zabytków i dziedzictwa kulturowego. Polska włączyła się do akcji w 1993 roku. Na szczeblu krajowym koordynatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który co roku wybiera temat przewodni. W tym roku EDD odbywają się pod hasłem Polskie Sploty, w całym kraju w dwa weekendy września 7/8 i 14/15 odbywa się szereg wydarzeń promujących szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną.

7 września 2019 r. Muzeum Ziemi Sokólskiej wraz ze Stowarzyszeniem im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej włączając się w wydarzenie zorganizowało spacer historyczny szlakiem sokólskich cmentarzy, który pokazał splątane losy mieszkańców miasta. Spacerując po sokólskich cmentarzach przybliżyliśmy naszą wielokulturowość oraz przypomnieliśmy osoby najbardziej zasłużone naszemu miastu. Głównym prowadzącym spotkania był Pan Krzysztof Promiński dziękujemy też Panu Leszkowi Postołowicz za wsparcie naszego spaceru i podzieleniem się swoja wiedzą. Natomiast Panu Marianowi Biziuk dziękujemy za fotografie i materiały ze swoich prywatnych zbiorów, które wcześniej nie były udostępniane, a miało je okazje zobaczyć szersze forum uczestników spaceru. Zaś piękne zdjęcia wykonał Max Stodow. Na wszystkich biorących udział w wydarzeniu czekało wiele gadżetów i prezentów z logo EDD.

Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury
Sylwia Nowakowska

Narodowe Czytanie w Bibliotece Publicznej w Sokółce

6 września 2019 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce po raz ósmy uczestniczyła w Narodowym Czytaniu – ogólnopolskiej akcji propagującej znajomość wybitnych dzieł literatury narodowej, która odbywa się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej.

Zdjęcie grupowe

Gościem specjalnym tegorocznego Narodowego Czytania była Fundacja Języka Polskiego, która w godzinach porannych przeprowadziła warsztaty dla młodzieży, natomiast po południu włączyła się w czytanie nowel wraz z mieszkańcami Sokółki.

Para Prezydencka wybrała osiem polskich nowel, które były lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inspirujące zajęcia w Bibliotece Publicznej

Narodowe czytanie 2019

6 września 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce przedstawicielki Fundacji Języka Polskiego uczestniczyły w Narodowym Czytaniu.

W ramach akcji przeprowadzono warsztaty dla młodzieży pod hasłem “Nie tylko pan Tomasz i pani Ewelina”. Traktowały one o pochodzeniu imion i nazwisk na przykładzie bohaterów tegorocznych nowel. Wspólnie z uczniami zastanawiały się nad etymologią danych nazwisk oraz analizowały znaczenie imion.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na nowym miasteczku ruchu drogowego

Koszt tej inwestycji to blisko 677 tysięcy 500 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 289 tysięcy złotych. Mowa o nowym miasteczku ruchu drogowego na Osiedlu Zielonym w Sokółce, którego uroczyste otwarcie odbyło się w czwartek 5 września 2019 roku.

Przecięcie wstegi

Do przecięcia symbolicznej wstęgi zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Wśród zaproszonych przez Panią Burmistrz gości znaleźli się: Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Posłowie Mieczysław Kazimierz Baszko i Henryk Wnorowski, Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” i zarazem Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Piotr Bujwicki, a także Radni sokólskiej Rady Miejskiej Helena Kozłowska oraz Piotr Kirpsza.

W uroczystości wzięła też udział grupa przedszkolaków i uczniów wraz z nauczycielami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Lata dwudzieste, lata trzydzieste…

Szlagiery polskiego kina przedwojennego zabrzmiały w sokólskim kinie „Sokół” w niedzielę 1 września 2019 roku. Wykonał je znany aktor Tomasz Stockinger. Organizatorem koncertu była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Tomasz Stockinger

Koncert odbył się w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, dlatego na początku – na prośbę Pani Burmistrz – wszyscy obecni na sali uczcili minutą ciszy ofiary tego tragicznego wydarzenia.
– Utwory, które wykonam, przeniosą nas do świata, którego już nie ma – zapowiedział aktor Tomasz Stockinger.

Publiczność usłyszała takie szlagiery, jak chociażby: „Już nie zapomnisz mnie”, „Ostatnia niedziela”, „Każdemu wolno kochać”, „W małym kinie”, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” i „Powróćmy jak za dawnych lat”. ZOBACZ WIĘCEJ

Nowy Sekretarz Sokółki

Z dniem 1 września 2019 roku Piotr Romanowicz objął stanowisko Sekretarza Sokółki. Nowy Sekretarz pracuje w sokólskim magistracie od 32 lat.

-Dziękuję Pani Burmistrz za zaufanie, a pracowników zapewniam, że będę im służył swoją wiedzą i doświadczeniem – powiedział Piotr Romanowicz.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pogratulowała nowemu Sekretarzowi. Do gratulacji przyłączył się Poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko. Pracownicy Urzędu Miejskiego przyjęli z radością wiadomość o awansie ich kolegi.

Piotr Romanowicz pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Sokółce rozpoczął 1 sierpnia 1987 roku na stanowisku referenta w Referacie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Następnie pełnił funkcję specjalisty w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Był inspektorem w Wydziale Inżynierii Miejskiej oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2003 roku powierzono mu funkcję inspektora do spraw zamówień publicznych, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej. 1 września 2006 roku został Kierownikiem Wydziału Promocji i Zamówień Publicznych. Od 16 listopada 2015 roku był Kierownikiem Wydziału Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Witaj szkoło!

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020, która odbyła się w poniedziałek 2 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce.

-W nowym roku szkolnym życzę Wam samych radości – powiedziała do zebranych na sali gimnastycznej sokólskiej „jedynki” Burmistrz Ewa Kulikowska.

Witaj szkoło!
W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W trakcie uroczystości Pani Burmistrz podziękowała dotychczasowemu Dyrektorowi tej placówki oświatowej Zbigniewowi Laszukowi. Burmistrz przekazała na jego ręce pamiątkowy grawerton następującej treści:

„W związku z zakończeniem 27 lat pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, składam Panu najserdeczniejsze podziękowania a trud i zaangażowanie włożone w doskonałe kierowanie placówką oraz kształtowanie umiejętności i charakterów młodych pokoleń Polaków. Szkoła, którą Pan kierował, może poszczycić się wieloma osiągnięciami, a podejmowane przez Pana działania charakteryzowały się wyjątkowym profesjonalizmem oraz poczuciem odpowiedzialności. Pańskie osiągnięcia jako nauczyciela, wychowawcy i dyrektora są ogromne i stawiają Pana w rzędzie pedagogów zasługujących na wyjątkowe uznanie i szacunek. Życzę panu zdrowia, samych pomyślnych i najpiękniejszych chwil oraz spełnienia wszelkich marzeń”.

Pani Burmistrz pogratulowała następnie dla Adama Bitiuckiego, któremu została powierzona funkcja Dyrektora SP nr 1 w Sokółce. Do podziękowań i gratulacji dołączyła się również Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, a także przedstawiciele Rady Rodziców.

-Rok szkolny 2019/2020 uważam za otwarty – powiedział Dyrektor Adam Bitiucki. Nowy Dyrektor podkreślił, że szkoła to takie miejsce, gdzie ogniskują się oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców. ZOBACZ WIĘCEJ

Nowy cennik OSiR

Wrzesień przynosi NOWE na obiektach OSiR Sokółka. Wraz ze wznowieniem funkcjonowania Krytej Pływalni w życie wchodzi nowy cennik oraz ulepszona oferta urodzin.

NOWY CENNIK NA KRYTEJ PŁYWALNI

Pierwszą istotną zmianą jest wzrost ceny biletów na pływalnię. W każdym przedziale czasowym wejście na basen będzie kosztowało 1 zł więcej niż dotychczas. Równocześnie wzrost ceny dotknie bilety rodzinne, karty imienne oraz zorganizowane zajęcia rekreacyjne z instruktorem takie jak nauka i doskonalenie pływania czy aerobik wodny. I tak przykładowo klient, który wcześniej płacił za karnet nauki pływania dla dzieci 100 zł przy obowiązującym od września 2019 nowym cenniku zapłaci już 200 zł. Z kolei aerobik wodny uszczupli naszą kieszeń o 170 zł (karnet 10 godz.).

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z SAUN

Kolejną istotną zmianą dla klientów pływalni jest wprowadzenie opłaty za korzystanie ze strefy saun. Za każdorazowe przekroczenie bramki saun będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 1 zł. Jednak nie obciąży to dodatkowo posiadaczy kart imiennych, którzy wraz z nabyciem tej karty mają nieograniczony limit wejść na pływalnię i strefę saun. Zaznaczamy przy tym jeszcze raz, że ceny kart imiennych również poszły w górę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Syreny w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

rocznica wybuchu II Wojny Światowej

80 lat temu Niemcy zaatakowali Polskę rozpoczynając tym samym II Wojnę Światową.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 1 września 2019 r. o godz. 9.00 w Sokółce zostaną uruchomione syreny alarmowe (sygnał ciągły przez jedną minutę), które upamiętnią rocznicę wybuchu wojny. Włączenie syren ma również na celu sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu alarmowego.

DG

Druhowie OSP odebrali gratulacje

26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce z delegacjami drużyn biorących udział w turnieju spotkał się Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński.

W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt oraz Komendant Powiatowy PSP w Sokółce – st. bryg. Dariusz Wojtecki.

Zdjęcie zbiorowe

Podczas spotkania przekazano na ręce druhów promesy finansowe na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego pochodzące ze środków ubezpieczeniowych KG PSP, dziękując jednocześnie za rywalizację i gotowość angażowania się w takie przedsięwzięcia, które mają na celu z jednej strony umacnianie potencjału i sprawności działań ratowniczych, a z drugiej – budują koalicję lokalną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wzmacniania bezpieczeństwa mieszkańców.

ZOBACZ WIĘCEJ

W Rozedrance na turnieju

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprosiła na imprezę „Niedziela na ludowo. Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych”, która odbyła się 25 sierpnia 2019 roku na placu przy Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance. Imprezie patronował Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Strażacy w akcji!

„Niedzielę na ludowo” rozpoczęła msza w intencji strażaków i mieszkańców, jaką odprawiono w miejscowym kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa. Nabożeństwu przewodniczył Ksiądz Proboszcz Jan Tulkis.
Po mszy wszyscy zgromadzili się na placu przy Szkole Podstawowej w Rozedrance. Zebranych powitała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Razem z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Dariuszem Wojteckim, Pani Burmistrz zachęciła do kibicowania drużynom, które zgłosiły się na Gminny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych. ZOBACZ WIĘCEJ

Podróż do świata wyobraźni

20 sierpnia 2019 r. Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z całym zespołem oraz Teatrem Edukacji i Profilaktyki MASKA zaprosił swoich gości do świata „Opowieści z teczki profesora Książeczki”.

Zajęcia w bibliotece

Ta niepozorna teczuszka kryła w sobie, jak się okazało, mnóstwo bajek, których bohaterowie przybyli do nas i sprawili, że powodów do wspaniałej zabawy i wielu emocji nie brakowało do końca przedstawienia. Tym bardziej, że wiele dzieci miało okazję aktywnie uczestniczyć w przygodach, które wyszły spod pióra profesora Książeczki. Z żalem żegnaliśmy się z bohaterami przedstawienia, ale otuchę stanowiła myśl, że przecież w naszej bibliotece jest całe mnóstwo bajek, po które zapraszamy każdego spragnionego przygód małego Czytelnika!

ZOBACZ WIĘCEJ

99 lat po Bitwie Warszawskiej

Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zapobiegła rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska nazywana też Cudem nad Wisłą została uznana przez historyków za jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. 99 rocznicę tamtego wydarzenia oraz Święto Wojska Polskiego obchodzono w Sokółce w czwartek 15 sierpnia 2019 roku. Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Uroczystość pod pomnikiem

O godz. 10 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej m.in. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Wicestarosta Sokólski Bożena Jelska – Jaroś, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, przedstawiciele lokalnych władz, poczty sztandarowe ze szkół i organizacji. Mszy przewodniczył Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Marszałka Piłsudskiego. W programie obchodów znalazły się przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali: Minister Dariusz Piontkowski, Wicemarszałek Wiesława Burnos, Wicestarosta Bożena Jelska – Jaroś, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik oraz Dyrektor Biura Poselskiego Mieczysław Baszko – Sebastian Ptaszyński. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Piotr Karol Bujwicki odczytał list od Europosła Krzysztofa Jurgiela.

ZOBACZ WIĘCEJ

Porozumienie w celu realizacji Programu „Czyste Powietrze”

20 lipca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach zostało podpisane porozumienie w celu realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

W spotkaniu uczestniczył Pan Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Panem Jarosławem Zielińskim – Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz członkiem Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Gminę Sokółka reprezentował Pełnomocnik Burmistrza Pan Antonii Stefanowicz.

Gminę Sokółka reprezentował Pełnomocnik Burmistrza Pan Antonii Stefanowicz

Do porozumienia przystąpiło 13 gmin z województwa podlaskiego: Gmina Suwałki, Filipów, Wiżajny, Raczki, Przerośl, Bakałarzewo, Jeleniewo, Rutka Tartak, Stawiski, Jedwabne, Suchowola, Sokółka i Wysokie Mazowieckie. Podpisane porozumienie umożliwi mieszkańcom województwa podlaskiego składanie wniosków w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w urzędach gmin w miejscu swojego zamieszkania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje Program priorytetowy „Czyste Powietrze”, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne z korzyścią dla poprawy stanu naszego środowiska. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do 47.700 złotych.

Więcej informacji na stronie: http://wfosigw.bialystok.pl

Źródło: wfosigw.bialystok.pl

Wakacyjne szaleństwo i bezpieczeństwo z biblioteką

Piknik pod Biblioteką

Pierwsze spotkanie z cyklu „Wakacyjna podróż z biblioteką” już za nami. Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Karkowa zapoznał nas z Biedroneczką Aldoną, która zgubiła się w lesie i nie mogła znaleźć drogi do domu. Jej przygody stały się pretekstem, by w atrakcyjny i zabawowy sposób przypomnieć dzieciom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.

Do tematu bezpieczeństwa nawiązywały przygotowane na wtorkowe spotkanie atrakcje towarzyszące. Czytelnia pod chmurką, tematyczna wystawka książek, kącik gier i zabaw, kącik plastyczny, a nawet fotobudka – to wszystko było inspiracją do wspaniałej zabawy i miłego spędzenia czasu z biblioteką…  Tym bardziej, że podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów dzieciom, które zakończyły już swój udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. Naszym wytrwałym i najbardziej aktywnym czytelnikom serdecznie gratulujemy!

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content