Artykuły w kategorii: Informacje lokalne

Spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli

W poniedziałek 15 stycznia 2024 roku w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury – z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – odbyło się Noworoczne Spotkanie Sołtysów Gminy Sokółka i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Mędrek, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Mikołajczyk, Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Sokółce Bożena Turycz, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce Leszek Lulewicz oraz przedstawiciel MPO Sp.z o.o. Sylwia Kozłowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z partnerami z Rejonu Złoczowskiego

W piątek 12 stycznia 2024 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska gościła przedstawicieli administracji Rejonu Złoczowskiego, w związku z planowanym złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie, w ramach zatwierdzonego pod koniec 2022 roku przez Komisję Europejską Programu Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 w Priorytecie Turystyka.

W Sokółce gościliśmy przedstawicieli administracji Rejonu Złoczowskiego

W spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Sokółce ze strony ukraińskiej uczestniczyli Karmazyn Svitlana, Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Zarządzania Projektami i Współpracy Międzynarodowej, Gulyovata Ulyana, Kierownik Wydziału Turystyki i Promocji oraz Maryan Kowalski, Sekretarz Komitetu Wykonawczego.

Gminę Sokółka reprezentowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz i Katarzyna Klimowicz-Kułak z Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Orszak Trzech Króli w Sokółce

Orszak Trzech Króli w Sokółce

Od 2011 roku sokółczanie gremialnie i w doskonałych nastrojach stawiają się 6 stycznia by uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli. W 2024 roku odbył się on pod hasłem „W jasełkach leży!”.

Orszak złożony z przedstawicieli trzech sokólskich parafii, z kolędą na ustach, przemaszerował do kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego, by tam wysłuchać muzycznej opowieści o narodzeniu Jezusa przygotowanej przez Studio Qultura. Uczestników pod Kinem „Sokół” przywitała Burmistrz Ewa Kulikowska oraz ks. proboszcz Jarosław Ciuchna, a mistrzynią ceremonii była Agnieszka Kozakiewicz (SOK).

ZOBACZ WIĘCEJ

Przekazanie wyposażenia i materiałów dla klubów wiejskich

Zdjęcie grupowe

W dniu 29 grudnia 2023 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała protokół przekazania wyposażenia i materiałów remontowych dla klubów wiejskich w Zaśpiczach, Nomikach, Zadworzanach oraz w Malawiczach Dolnych w ramach projektu „4 wsie 1 cel – rozwój infrastruktury klubów wiejskich” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, który sprawuje trwały zarząd nad klubami wiejskimi podpisał dyrektor OSiR Piotr Rygasiewicz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja w sprawie braku uchwalenia budżetu

Informacja radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Sokółce Danuty Kowalczyk w sprawie braku uchwalenia budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok.

Na sesji w dniu 27 grudnia 2023 r. Rada Miejska w Sokółce nie uchwaliła budżetu Gminy Sokółka na 2024 r.

Projekt budżetu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przedłożyła w ustawowym terminie do 15 listopada 2023 r. Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, sprawującej nadzór nad gospodarką finansową Gminy. RIO w Białymstoku pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu. Jedenastu radnych spośród dwudziestu jeden obecnych na sesji zagłosowało przeciwko budżetowi. Termin uchwalenia budżetu upływa 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach budżet może być uchwalony do 31 stycznia roku budżetowego. “Szczególnie uzasadniony przypadek” to zdarzenie losowe lub zdarzenie trudno przewidywalne np. klęska żywiołowa, wprowadzenie stanu wyjątkowego, brak uchwalenia przez Sejm RP ustawy budżetowej, zdarzenia związane z COVID-19. Żadna z tych okoliczności nie wystąpiła w Gminie Sokółka, uzasadniając przesunięcie uchwalania budżetu Gminy na 2024 r. do dnia 31 stycznia roku budżetowego. W tym znaczeniu Burmistrz Sokółki informowała na sesji Rady w dniu 27 grudnia 2023 r. o braku trybu do uchwalenia budżetu po 31 grudnia 2023 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Gmina Sokółka zakończyła realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętniania wydarzeń z historii Polski i regionu” w ramach którego została opracowana dokumentacja techniczna oraz projektowo – kosztorysowa przebudowy placu z docelową nazwą Plac Bitwy Niemeńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Piłsudskiego … ZOBACZ WIĘCEJ

Ze Światłem Pokoju

Po raz pierwszy Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Sokółki w 1992 roku. Od tamtej pory akcja jest nieprzerwanie kontynuowana. Stało się już tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenia harcerze przynoszą Betlejemskie Światło Pokoju do sokólskiego Urzędu Miejskiego. Tym razem przekazanie światła miało miejsce w czwartek … ZOBACZ WIĘCEJ

Opłatek u harcerzy

W niedzielę 17 grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie opłatkowe instruktorów sokólskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej świąteczne życzenia i słowa uznania za służbę na rzecz społeczności lokalnej złożył Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. Spotkanie – w blasku Betlejemskiego Światła Pokoju … ZOBACZ WIĘCEJ

Ta choinka jest najpiękniejsza

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Adamem Kowalczukiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najładniej udekorowaną choinkę. Jego rozstrzygnięcie zorganizowano w środę 20 grudnia 2023 roku w sokólskim magistracie.

W konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską uczestniczyły przedszkola i szkoły podstawowe z terenu sokólskiej gminy.

Ta choinka wygrała konkurs!
I miejsce – SP w Starej Rozedrance

– Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez choinki. W Europie to Niemcy jako pierwsi przyjęli zwyczaj ubierania świątecznego drzewka. Wierzyli, że gałęzie jodły odstraszają złe moce i choroby. Co roku zawieszali je pod sufitami, a z upływem czasu w ich domach zaczęły pojawiać się całe drzewka. Zwyczaj Germanów przejęli następnie Francuzi i Anglicy, dopiero później przywędrował on do Polski. Tradycja ubierania świątecznego drzewka jest więc u nas stosunkowo nowa. Zapach iglastego lasu zagościł w polskich domach pod koniec XVIII wieku – powiedziała Kierownik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Sokółce Anna Żemajduk

Komisja konkursowa – w której pracowały Agnieszka Dzienisowicz i Klaudia Jaroszewicz z Urzędu Miejskiego w Sokółce, Joanna Jurgiel z Publicznej Biblioteki w Sokółce oraz Aneta Tumiel z Sokólskiego Ośrodka Kultury – przyznała, że wybór najładniejszej choinki był bardzo trudny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pani Poseł z wizytą w Sokółce

Na zaproszenie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej nasze miasto odwiedziła Poseł na Sejm RP Barbara Okuła. Pani Poseł wraz z mężem gościła w Sokółce w poniedziałek 18 grudnia 2023 roku.

Sokółkę odwiedziła Poseł na Sejm RP Barbara Okuła

Spotkanie odbyło się w Kamienicy Tyzenhauza. Razem z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską uczestniczyli w nim Zastępcy Adam Kowalczuk i Adam Juchnik oraz Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Barbara Maj, a także członkowie zespołów działających przy SOK – „Azalisz” i „Przylaszczki”

Pani Poseł opowiadała o zmianach, jakie nastąpiły w Polskiej polityce po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku. Barbara Okuła startowała w nich z listy Polski 2050. – Uczę się bycia posłem, bo to dla mnie całkowicie nowa rola – podkreśliła Barbara Okuła.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ze Światłem Pokoju

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos odwiedziła w czwartek 14 grudnia 2023 roku Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską, Pani Wicemarszałek przekazała Pani Burmistrz Betlejemskie Światło Pokoju. Akcję znaną dziś jako Betlejemskie Światło Pokoju zapoczątkowały w 1986 roku austriacka telewizja i radio publiczne, jako działanie charytatywne na rzecz … ZOBACZ WIĘCEJ

Mieszkańcy Nowej Rozedranki podpisali akt notarialny

W czwartek 14 grudnia 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami wsi Nowa Rozedranka. W obecności Pani Burmistrz, użytkownicy Spółki Przymusowej Wspólnoty Gruntowej wsi Rozedranka Nowa podpisali akt notarialny, na mocy którego podjęta została uchwała o przekształceniu Spółki Przymusowej Wspólnoty Gruntowej … ZOBACZ WIĘCEJ

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Zdaniem historyków był to wojskowy zamach stanu. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu … ZOBACZ WIĘCEJ

Sto lat jak jeden dzień

Urodziła się 8 grudnia 1923 roku w Starej Moczalni koło Sokółki. Była najmłodszym dzieckiem z sześciorga rodzeństwa. Z okazji setnych urodzin Janinę Korolczuk odwiedziła z życzeniami Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z Zastępcą Adamem Kowalczukiem.

Zdjęcie grupowe ze 100 latką

Pani Janina całe życie spędziła w Moczalni, gdzie do tej pory mieszka w domu, który – jak mówi – postawiła z pracy rąk razem z mężem.
– Bo w życiu najważniejsze jest żeby być dobrym człowiekiem. Nigdy nie zostawiłam bez pomocy kogoś, kto jej potrzebował – podkreśliła stulatka.

Wraz z mężem Janem prowadziła gospodarstwo rolne. Była przewodniczącą Kółka Gospodyń Wiejskich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bo wiek to tylko liczba

Zdjęcie grupowe

6 grudnia 2023 r. w auli konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce miała miejsce konferencja pod tym samym tytułem co realizowany przez Gminę Sokółka z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego projekt: „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”.

Zaproszonych gości i prelegentów powitał Pan Czesław Sańko – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce, a w wśród nich: Panią Wiesławę Burnos – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Pana Adama Kowalczuka – Zastępcę Burmistrza Sokółki, Pana Jerzego Piątkowskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Panią Elżbietę Kędyś – Przewodniczącą Zarządu Rejonowego PZERiI w Sokółce, Panią Annę Bednarczyk – Przewodniczącą Oddziału ZNP w Sokółce, Pana Krzysztofa Hołownię – Lekarza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Medyk” s.c. Przychodnia nr 1 w Sokółce, młodszą aspirant Annę Olechowską i sierżanta sztabowego Marcina Augustynowicza z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, Panie Jolantę Wołągiewicz i Bożenę Bednarek z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w Białymstoku, Panią Natalię Jakimowicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zostań Mikołajem Igora

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce i Fundacja „Na jednej nodze” organizują Świąteczny Kiermasz Charytatywny na rzecz Igora Antuszewskiego. Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację ucznia SP2 w Sokółce, który zmaga się z jałową martwicą głów kości udowych oraz … ZOBACZ WIĘCEJ

Dziś wstęp na lodowisko jest bezpłatny!

Mamy przemiłą niespodziankę dla wszystkich użytkowników lodowiska! Z inicjatywy Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej w dniu 6 grudnia 2023 r. zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli będą mogli skorzystać z bezpłatnego wstępu na lodowisko! Serdecznie zapraszamy! Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce

Przy szkołach będzie bezpieczniej

W piątek 1 grudnia 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę z wykonawcą inwestycji, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przy dwóch sokólskich podstawówkach.

Zdjęcie grupowe

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg , który ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów na realizację dwóch zadań:

ZOBACZ WIĘCEJ

Będzie nowa droga do Polanek

W piątek 1 grudnia 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na na wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki. Wykonawcą będzie firma STRADA Tomasz Borowik z Białegostoku. Wartość to 239.850 zł. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content