Burmistrz przekazała kolejne ozonatory

W poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, aby przekazać dla tych placówek ozonatory. Pani Burmistrz podarowała też przyłbice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce.

Ozonatory zakupiono ze środków, które pierwotnie miały zostać przeznaczone na organizację tegorocznych Dni Sokółki. Przypominamy, że w związku z epidemią koronowirusa, Burmistrz Sokółki podjęła decyzję o odwołaniu imprezy.
Dwa ozonatory trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, jeden – do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Na początku kwietnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przekazała służące do dezynfekcji ozonatory dla sokólskiego pogotowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, OSP Stara Kamionka i Urzędu Miejskiego w Sokółce. W sumie na ozonatory wydatkowano 25.200 zł.

Podczas dzisiejszego spotkania, Pani Burmistrz podarowała też 14 przyłbic ochronnych dla strażaków z OSP w Starej Kamionce. Gmina Sokółka otrzymała je nieodpłatnie w ramach współpracy z Politechniką Białostocką.

Warto przypomnieć, że na początku kwietnia z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej sokólski szpital otrzymał maseczki ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące na łączną kwotę 40.278 zł.

Gmina Sokółka zapłaci również za zamgławiacz dla sokólskiego szpitala. Koszt tego urządzenia to około 20 tys. złotych.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Już nie tylko szyją maseczki

Nieformalna grupa “Sokółka szyje maseczki”, która działa na rzecz Sokólskiego szpitala, różnych instytucji oraz mieszkańców już nie tylko szyje. W grupie działają osoby o wielkich sercach, którym los ludzi, zwierząt i przyrody nie jest obojętny.

Na zdjęciu strażacy

Gdy tylko dowiedziały się o dramacie w Biebrzańskim Parku Narodowym od razu, zorganizowały zbiórkę pieniędzy na zrzutka.pl oraz zbiórkę żywności, środków do dezynfekcji i opatrunkowych, by spieszyć na pomoc ratującym park strażakom. Zbiórka trwała 2 dni. W tej akcji grupie szyjącej pomagali również członkowie grupy Złombol Żuliki Sokółka. W drugim dniu zbiórki okazało się, że ludzi o dobrym sercu nie brakowało i nad Biebrzę spłynęło mnóstwo materiałów i żywności. Stąd też wydano komunikat o wstrzymaniu przyjmowania środków ze zbiórek. W związku z tym Grupa postanowiła pomóc strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowlanach przekazując zebrane materiały. ZOBACZ WIĘCEJ

Targowisko Miejskie wznawia funkcjonowanie

Już od najbliższego poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. wznawia funkcjonowanie Targowisko Miejskie w Sokółce przy ul. Targowej.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązywać będą specjalne wytyczne:

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Targowiska Miejskiego muszą stosować właściwą higienę rąk:

 • dezynfekcja rąk przed stoiskiem/przed wejściem na targowisko.

2. Higiena oddychania i kaszlu:

 • obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa dla wszystkich korzystających z targowiska wieku powyżej 4 lat;
 • osoby kaszlące i/lub kichające muszą zachować odstęp 4 metrów od innych.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

 • produkty są pakowane i podawane przez sprzedającego, klient nie może mieć fizycznego kontaktu z żywnością;
 • sprzedający muszą dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi;
 • należy ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
 • zabrania się samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 • zabrania się pracy z żywnością w przypadku złego stanu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych.

4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra):

 • klienci muszą pozostawać w odległości minimum 2 metrów od sprzedającego oraz minimum 2 metrów od innych klientów;
 • przy jednym stoisku może znajdować się maksymalnie 4 klientów;
 • przerwy między straganami muszą wynosić minimum 2 metry.

6. W miarę możliwości należy korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

7. Sprzedawca zapewnia rękawiczki lub płyn do dezynfekcji rąk dla klientów.

8. Zaleca się przebywanie na Targowisku Miejskim możliwie, jak najkrócej, tj. tyle czasu ile potrzeba do zrobienia zakupów.

ZAPRASZAMY!

Paulina Sawicka, OSiR

Informacja o konieczności posiadania skrzynki pocztowej

Logo

Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pocztowego i dotyczy każdego właściciela nieruchomości.

Zamontowanie skrzynki w miejscu ogólnie dostępnym na oznaczonej numerem posesji, pozwala właścicielowi nie tylko być w zgodzie z przepisami prawa ale również może w znaczący sposób poprawić jakość życia mieszkańców.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z  mieszkańców gminy otrzymuje na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku.  Wszystkim zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące Gminy.

Posiadacze skrzynek mogą też skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. –  wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru “Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej (formularze dostępne  w placówkach pocztowych i  u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

DO POBRANIA:
Pełna treść informacji
Informacja techniczna dotycząca usługi Polecony do skrzynki
Rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Danuta Zajkowska
Poczta Polska S.A.

Komputery trafią do uczniów

33 laptopy i 34 myszki komputerowe pomogą w prowadzeniu zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych z terenu sokólskiej gminy. W piątek 17 kwietnia 2020 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk przekazał wspomniany sprzęt dla Dyrektorów dziewięciu podstawówek.

Przekazanie laptopów

Z uwagi na potrzebę realizacji zdalnego nauczania, Gmina Sokółka odpowiedziała na ogłoszony konkurs grantowy pt. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina złożyła wniosek na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Konkurs został rozpisany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pracownicy ŚDS sami szyją maseczki ochronne

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce wyszli naprzeciw zaleceniom ochronnym w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i sami szyją maseczki ochronne podopiecznym, ich rodzinom, pracownikom OPS oraz sobie.

Pozyskane materiały trafiły do pracowni krawieckiej, gdzie są odpowiednio cięte i szyte zgodnie z instrukcją. Pracownicy dostarczają maseczki do domów swoich uczestników lub przekazują zgłaszającym się do ośrodka rodzicom.

Marta Pyłko, ŚDS

 

Doskonały przykład solidarności w trudnych czasach

Dziś mija dokładnie miesiąc, jak kilkadziesiąt wspaniałych kobiet i 2 mężczyzn postanowiło pomóc w walce z koronawirusem. 15 marca 2020 r. zawiązała się nieformalna grupa “Sokółka szyje maseczki”. I choć w nazwie jest miejscowość Sokółka, to część wolontariuszy jest spoza miasta, a nawet gminy Sokółka, np. z Kuźnicy.

Uszyte przez wolontariuszy maseczki

Pomagają szyjąc bawełniane maseczki dla sokólskiego szpitala, Straży Pożarnej i mieszkańców. Każdy kto prosił o pomoc, nie odszedł bez maseczki. Te osoby to matki, żony, pracujące zawodowo, a każdą wolną chwilę poświęcają na szycie maseczek. To tacy codzienni, zwyczajni, niezwyczajni bohaterowie naszych czasów, którzy w zaciszu swoich domów szyją po nocach, by pomagać każdemu kto o taką pomoc poprosił. Grupa w ciągu 30 dni uszyła 2893 maseczek, z czego -100 trafiło do strażaków z Sokółki, -1691 do sokólskiego szpitala, – 1102 do mieszkańców. Grupa otrzymuje materiały od zaprzyjaźnionych osób, zorganizowała zbiórkę na zrzutce.pl. Udało się uzbierać z dobrowolnych wpłat ludzi dobrej woli 4686 zł, co zostało przeznaczone na zakup materiałów, gumek, tasiemek, nici. Szyjącym ogromnym wsparciem są ich mężowie, partnerzy, którzy naprawiają maszyny, ostrzą nożyczki, rozwożą materiał. To nieocenione wsparcie. Szyją i pomagają również ich dzieci. Można powiedzieć, że jest to taki rodzinny wolontariat. Grupa szyje nadal bo walka z niewidzialnym wrogiem trwa. Na chwilę obecną posiada zapasy materiałów i dodatków do szycia.

To doskonały przykład solidarności w czasach trudnych w jakich przyszło nam obecnie żyć. Pomagają bo mogą i pragną być wsparciem dla mieszkańców Sokółki i okolic.

E.Puszko

Najubożsi mieszkańcy otrzymają pomoc żywnościową

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2019.

Celem głównym, w ramach Podprogramu 2019, jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Sokółka pomocy żywnościowej. W dniu 7 kwietnia 2020 r. Ośrodek otrzymał z Banku Żywności transport 3679,68 kg produktów. Pracownicy Ośrodka wraz z wolontariuszami zrobili ponad 156 paczek żywnościowych (na 1 osobę około 15 kg), które jeszcze przed świętami trafią do osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale lub przewlekle chorych.

Burmistrz podarowała ozonatory i przyłbice

W piątek 3 kwietnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z przedstawicielami pogotowia ratunkowego w Sokółce, sokólskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce, aby przekazać dla tych placówek ozonatory i przyłbice.

Sprzęt zakupiono ze środków, które pierwotnie miały zostać przeznaczone na organizację tegorocznych Dni Sokółki. W związku z epidemią koronawirusa, Burmistrz Sokółki podjęła decyzję o odwołaniu imprezy.

W sumie Gmina Sokółka kupiła cztery ozonatory na łączną kwotę 14.400 zł. Będą one służyć do dezynfekcji dla pogotowia, OPS-u, OSP Stara Kamionka i Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Burmistrz Sokółki postanowiła też przekazać 30 przyłbic ochronnych dla sokólskiego pogotowia i 15 dla OSP Stara Kamionka za łączną kwotę 1.125 zł. OSP Stara Kamionka otrzyma też 10 kompletów specjalistycznych kombinezonów na kwotę 5 tys. zł.

Kilka dni temu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przekazała dla sokólskiego szpitala maseczki ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące na kwotę 40.278 zł. Miejscowy szpital otrzyma też od Burmistrza Sokółki zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń za 20 tys. zł.

(DB) Fot. D. Biziuk

Gmina Sokółka podpisała umowę z MPO Białystok

W piątek 3 kwietnia 2020 roku – po negocjacjach cenowych – doszło do podpisania umowy na wywóz odpadów na terenie miasta i gminy Sokółka w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku. Umowa została podpisana między Gminą Sokółka reprezentowaną przez Pełnomocnika Burmistrza Sokółki Antoniego Stefanowicza a MPO Białystok reprezentowanym przez Wiceprezesa Tomasza Kalinowskiego.

Podpisana umowa przewiduje wywiezienie około 900 ton odpadów zmieszanych i 600 ton odpadów posegregowanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi według faktycznie odebranych ilości. Wynegocjowana kwota umowy to 2.027.144,45 zł. Wstępna oferta opiewała na kwotę 2.085.004,80 zł. Harmonogram wywozu odpadów zostanie dopracowany przez MPO Białystok do Świąt Wielkanocnych.

W przyszłości prawdopodobnie czeka nas wszystkich podwyżka za wywóz śmieci. Analizując stawki obowiązujące za te sługi na rynku krajowym i regionalnym, nie uda się utrzymać dotychczasowych cen. 14 zł za segregowane i 28 zł za niesegregowane w naszej Gminie są najniższymi kwotami. Uwzględniając tendencję wzrostu kosztów w branży odpadowej, obostrzenia unijne i krajowe oraz ostatnio wpływ koronawirusa trzeba brać pod uwagę stawkę powyżej 20 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady posegregowane (obecnie 14 zł). Ostateczna cena zostanie ustalona po rozstrzygnięciu planowanego przetargu na okres lipiec 2020 – czerwiec 2021.

Na prośbę Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, od soboty 4 kwietnia Straż Miejska będzie dostarczała mieszkańcom worki na odpady. Po ustabilizowaniu sytuacji i przy regularnym odbiorze odpadów, worki będą dostarczane przez MPO Białystok.

(DB) Fot. D. Biziuk

Przekazanie artykułów i sprzętu dla szpitala w Sokółce

Dary dla sokólskiego szpitala – za pieniądze przeznaczone na Dni Sokółki

W środę 1 kwietnia 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej SP ZOZ w Sokółce otrzymał 2 tysiące maseczek ochronnych, 567 butelek środków dezynfekujących i 10 tysięcy rękawiczek na łączną kwotę 40.278 złotych.

Dary dla szpitala

W przekazaniu artykułów dla dyrekcji placówki uczestniczył Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. – W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Burmistrz Sokółki postanowiła odwołać tegoroczne Dni Sokółki. Pieniądze, które były zaplanowane na ten cel, zostały przeznaczone między innymi na zakup artykułów ochronnych i sprzętu dla sokólskiego szpitala – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. – Przy tej okazji chciałbym, w imieniu Pani Burmistrz, przekazać dla całego personelu szpitala życzenia zdrowia i wytrwałości w pełnieniu tej jakże trudnej i wymagającej wiele osobistych poświęceń służbie – dodał Adam Kowalczuk. ZOBACZ WIĘCEJ

Pracownicy OPS pomagają potrzebującym

Herb Sokółki

Informuję, iż pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w ramach swoich obowiązków i w celu minimalnizacji wystąpienia koronawirusa, na bieżąco monitorują sytuację zdrowotną i bytową osób starszych, niepełnosprawnych i wymagających opieki. Zaopatrują osoby w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, kupują potrzebne leki oraz środki opatrunkowe, a także dostarczają ciepły posiłek. W czasie wizyty mierzą swoim podopiecznym temperaturę i ciśnienie, przekazują im także słowa otuchy. Z uwagi na nieprzewidywalny rozwój sytuacji ograniczają wizyty do niezbędnego minimum. W miarę potrzeb umawiają wizyty domowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ściśle współpracuje ze Stołówką Socjalną w Sokółce w celu objęcia jak największą liczbę osób pomocą w formie gorącego posiłku.

Pamiętajmy, że pomoc społeczna jest dla mieszkańców, którzy nie mogą liczyć na inne wsparcie.

Dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce za ich zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

   Burmistrz Sokółki    

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

 

Nakrętki pomogą dla Adama

Ma osiem lat i choruje na zespół chorób genetycznych – mowa o Adamie Kozłowskim z Sokółki. To właśnie dla niego zbierane są plastikowe nakrętki, które każdy może wrzucić do metalowych serc, jakie ustawiono na terenie miasta.

W piątek 13 marca 2020 roku mama Adama – Paulina odebrała część nakrętek. W ich przekazaniu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Wspólnie opróżniono pojemnik w kształcie serca przy Urzędzie Miejskim w Sokółce.
– Środki ze sprzedaży tych nakrętek przeznaczę na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla syna – poinformowała pani Paulina.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Róże

Szanowne Panie Sołtys i Szanowni Panowie Sołtysi

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Sokółka składam serdeczne podziękowania oraz najlepsze życzenia.

Dziękuję za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw, a także widoczne efekty tych działań.

Życzę wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tej jakże ważnej funkcji.

Z wyrazami szacunku

   Burmistrz Sokółki    

Podpis: Ewa Kulikowska

Dzień pełen niespodzianek

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Sokólskim Ośrodkiem Kultury zaprosili panie z miasta i gminy Sokółka do udziału w licznych atrakcjach z okazji Dnia Kobiet. Zaplanowane na niedzielę 8 marca 2020 roku spotkania zorganizowano w Kawiarni „Lira” i kinie „Sokół”.

Zdjęcie grupowe

Na panie, które zdecydowały się tego dnia przyjść przed południem do Kawiarni „Lira”, czekały liczne niespodzianki. Każda z uczestniczek spotkania miała okazję wykonać własnoręcznie korale. Warsztaty prowadził Dariusz Gołębiewski, czyli Pan Koralik. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, przed którą uczestniczki spotkania pozowały do pamiątkowych zdjęć. W kawiarni odbyła się też pogadanka z sokółczanką Joanną Szyłak, która opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej i jej konsekwencjach. Kulinarne przysmaki przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolanki. ZOBACZ WIĘCEJ

Z producentami o produktach lokalnych

Rolnicy, pszczelarze, restauratorzy, osoby prowadzące agroturystykę, przedstawiciele samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym produktów lokalnych, które odbyło się w środę 4 marca 2020 roku w kawiarni Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Na spotkaniu z producentami produktów lokalnych

Przy wsparciu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, spotkanie zorganizowało Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, funkcjonujące w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jego zadaniem jest promowanie już funkcjonujących producentów i tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z produktami lokalnymi.
-Chcemy pokazać ich światu, inspirować w rozwoju, a przede wszystkim wspólnie budować markę podlaskiej żywności. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym produkty lokalne są bliskie sercu – podkreślili organizatorzy spotkania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Książki, kawa i kosmetyki, czyli Dzień Kobiet z Biblioteką

4 marca 2020 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie dedykowane naszym wspaniałym Czytelniczkom. Korzystając ze okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Biblioteka zaprosiła je na pokaz makijażu, wykonanego przez panią Katarzynę Mieczkowską, reprezentującą firmę kosmetyczną Mary Kay.

Warsztaty kosmetyczne w bibliotece

Na warsztatach wykonano zabieg wygładzająco-nawilżający dłonie oraz rytuał pielęgnacji twarzy. Pani Katarzyna przygotowała zabiegi oczyszczające i złuszczające martwy naskórek oraz dobrała kosmetyki pod potrzeby skóry każdej uczestniczki. Pomogła też dobrać idealny podkład do koloru skóry. Panie miały szansę na rozwianie swoich wątpliwości dotyczących pielęgnacji skóry. Każda z Pań poczuła się zrelaksowana i zadbana. Swobodna atmosfera pomogła nam się odprężyć i poczuć zbliżającą się wiosnę. ZOBACZ WIĘCEJ

Lodowisko czynne tylko do niedzieli 8 marca 2020 r.

Lodowisko w Sokółce

Sezon łyżwiarski 2019/2020 w OSiR Sokółka powoli dobiega końca, już tylko do niedzieli można korzystać z oferty naszego zimowego obiektu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce specjalnie dla swoich klientów przygotował na zakończenie sezonu promocyjne stawki. Kobiety, w związku z tym, że 8-go marca przypada Ich święto, wchodzą na lodowisko za darmo, natomiast mężczyźni za jedyne 2 zł. Wypożyczania sprzętu i ostrzenie łyżew wg cennika. Zapraszamy!

Paulina Sawicka, OSiR

Sokólska młodzież z wizytą w studiu telewizyjnym i radiu

4 marca 2020 r. sokólska młodzież, biorąca udział w Programie “Równać Szanse – Nieznana Sokółka” wraz z opiekunami wyjechała do Białegostoku.

Zdjęcie grupowe

Pierwszym przystankiem był budynek TVP3 Białystok. Młodzi ludzie mieli możliwość zwiedzenia studia telewizyjnego, pomieszczeń reżyserskich i montażowych oraz newsroomu.

Następnym punktem wyjazdu był budynek Polskie Radio Białystok. Tam odwiedzili studio nagraniowe i emisyjne, Studio Koncertowe Rembrandt oraz fonotekę. Młodzież miała możliwość udzielenia wywiadu na temat projektu, w którym biorą udział.

ZOBACZ WIĘCEJ

Otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Sokólskiej

3 marca 2020 roku w Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury, miało miejsce otwarcie wystawy czasowej “Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych”. Na wystawie zaprezentowane zostały prace pokonkursowe corocznego wojewódzkiego przeglądu organizowanego pod tym samym tytułem, który prowadzony jest już od 1995 roku w Monieckim Ośrodku Kultury.

Prelekcję wygłosiła Krystyna Kunicka

Prelekcję do wystawy wygłosiła Pani Krystyna Kunicka wieloletnia jurorka konkursu, a na co dzień pracownik Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Pani Krystyna opowiedziała zgromadzonym na otwarciu gościom, wśród których znalazła się młodzież Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, o historii konkursu oraz znaczeniu zaprezentowanych eksponatów w kulturze ludowej. Goście mogli z bliska przyjrzeć się ręcznie wykonywanym wycinankom, kompozycjom kwiatowym, pająkom oraz palmom i pisankom. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content