Wystawa, koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

W niedzielę, 11 listopada 2018 r.  Sokółczanie tłumnie odwiedzili kawiarnię patriotyczną Sokólskiego Ośrodka Kultury. Wystawa, koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych podkreśliły wyjątkowy charakter tegorocznego Święta Odzyskania Niepodległości.

Koncert 11 listopada

Wystawa fotograficzna Krzysztofa Frejusa ukazała miejsca kultu religijnego, stare domy, pomniki przyrody, które zostały przez autora nazwane niemymi świadkami tamtych dni.

Podczas koncertów w wykonaniu chórów Sokólskiego Ośrodka Kultury “Sokólskie Wrzosy” oraz “Jemioła” wykonane zostały i znane, i zupełnie zapomniane- ludowe pieśni o patriotycznym charakterze. Wspólne śpiewanie pieśni było formą okazania szacunku i oddania honorów wszystkim, dzięki którym zawdzięczamy wolność i życie w Niepodległej Polsce.  ZOBACZ WIĘCEJ

Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami!

Pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Sokółce zgromadzili się uczestnicy obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jakie zorganizowano w niedzielę 11 listopada 2018 roku. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Sokółce

Sokólskie obchody Święta 11 Listopada rozpoczęło nabożeństwo w intencji Ojczyzny, jakie odprawiono w Cerkwii pw. św. Aleksandra Newskiego. W tej samej intencji modlili się uczestnicy nabożeństwa w meczecie w Bohonikach. O godz. 10 w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się msza z udziałem pocztów sztandarowych. Przewodniczył jej Dziekan Dekanatu Sokólskiego ks. Stanisław Gniedziejko. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród zgromadzonych wokół pomnika była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Kowalczukiem.

-Czas wolności jest czasem niezwykłym. Wolność trzeba cenić, o wolności trzeba pamiętać, wolność trzeba kochać – powiedziała do zebranych Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Niedawno rozmawiałam z ponad 100-letnią staruszką z terenu sokólskiej gminy, która powiedziała mi, że wolność to taka rzecz, która jest nam dana nie na zawsze i wolność doceni ten, kto ją stracił – dodała w swoim przemówieniu Pani Burmistrz. – Prawdziwy Polak umie się zachować i wie, co ma robić. Jeżeli przyszłoby nam walczyć o Ojczyznę, każdy z nas stanąłby w pierwszym szeregu i to jest godna postawa. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami! – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Zwiedzali Sokółkę ze smartfonami w rękach

Sokolka Mission Day 2018

10 listopada 2018 roku odbyła się w Sokółce gra plenerowa o nazwie Mission Day Sokółka, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Oczy Podlasia” pod patronatem Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowskiej.

Nasze miasto odwiedziło w tym dniu ponad 300 turystów z Polski i zza granicy,  mogliśmy spotkać turystów z Chin, Grodna, Litwy, Białorusi, Wilna, Wiednia, Szczecina, Poznania, Warszawy. Co robili? zwiedzali nasze miasto za pomocą aplikacji Ingress, gry mobilnej na telefony firmy NIANTIC, która stworzyła również popularną grę Pokemon GO. ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty o tematyce patriotycznej w SP w Starej Kamionce

7 listopada 2018 r. Muzeum Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim Ośrodku Kultury zostało zaproszone do Szkoły Podstawowej w Starek Kamionce by przeprowadzić zajęcia o tematyce patriotycznej.

Zdjęcie grupowe

W warsztatach wzięły udział przedszkolaki oraz klasa VII. Wspólnie wykonywaliśmy koszulki w barwach biało-czerwonych na zbliżające się obchody Święta Niepodległości. Przedszkolaki dowiedziały się przy okazji zajęć plastycznych jakie są polskie symbole narodowe a siódmoklasiści przypomnieli sobie fakty związane z przebiegiem odzyskiwania niepodległości na Sokólszczyźnie. Ci ostatni wykonali także własne szablony za pomocą których ozdobili farbkami do tkanin swoje koszulki. ZOBACZ WIĘCEJ

Biblioteka dla Niepodległej

W ramach projektu ph. „Biblioteka dla Niepodległej”, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce, 7 listopada bibliotekarki z Filii Bibliotecznej Nr 1 na Osiedlu Zielonym odwiedziły w świetlicy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce.

Wykonany kotylion

Zajęcia jak na bibliotekę przystało rozpoczęły od lektury. Tym razem, było to krótkie opowiadanie Wojciecha Widłaka „Komendant Wolnej Polski”. Książka opowiada o życiu i walce o wolność Polski przez Józefa Piłsudskiego. Dzieci z uwagą wysłuchały treści oraz żywo o niej dyskutowały.

Kolejnym etapem zajęć było rozwiązywanie w grupach krzyżówki z wiedzy o Polsce. Każda z grup ochoczo i z wielkim zaangażowaniem podjęła próbę odpowiedzi na pytania i odnalezienia ukrytego w niej hasła.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przygotowania do Święta Niepodległości

Zdjęcie grupowe

7 listopada 2018 r. w Muzeum Ziemi Sokólskiej na warsztatach plastycznych prowadzonych przez panią Edytę Wiśniewską, grupa „Przystanek Nadzieja” wykonywała kokardy w barwach narodowych. Celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wszyscy pracowali bardzo ochoczo i z wielką radością, a piękne kokardy zostaną wykorzystane podczas uroczystości 11 listopada, będą wyrażać dumę z bycia Polakiem. ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkania patriotyczne z przedszkolakami

Biblioteka Publiczna w Sokółce w październiku rozpoczęła cykl spotkań o charakterze patriotycznym skierowanych do dzieci z sokólskich przedszkoli. W ciągu miesiąca bibliotekarki przeprowadziły zajęcia z wykorzystaniem doskonale już znanego małym czytelnikom teatrzyku Kamishibai, który jest atrakcyjną i lubianą przez dzieci metodą kształtującą ich kulturę czytelniczą.

Przedszkolaki

Tym razem drewniana “magiczna walizka” pomogła opowiedzieć dzieciom “Legendę o Lechu, Czechu i Rusie” oraz “Legendę o Smoku Wawelskim”. Utwory te, będące pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którym spotykają się najmłodsi, zostały przedstawione w nowej, ciekawej formie, która zyskała sympatię i duży entuzjazm. Dzieci podczas zajęć poznały historię polskich symboli narodowych takich jak godło, flaga, hymn, rozmawiały o Polsce, jej stolicy, rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz o tym, co to znaczy być Polakiem. Rozmowy były impulsem do stworzenia ciekawych prac plastycznych. Kreatywności najmłodszym nie zabrakło i powstały papierowe orzełki oraz ziejące ogniem smoki.  ZOBACZ WIĘCEJ

Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego

Baner z logówkami

30 października 2018 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała kolejną umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Fundusze europejskie zostaną wykorzystane na „Rewitalizację miasteczka ruchu drogowego w Sokółce”. Inwestycja zostanie zrealizowana na Osiedlu Zielonym w i wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka.

Zakres prac objętych projektem obejmuje:
– ogrodzenie i oświetlenie terenu,
– ciągi komunikacyjne (jezdnia, chodniki, tor zewnętrzny),
– oznakowanie pionowe i poziome, mini sygnalizację świetlną na jednym skrzyżowaniu (do celów edukacyjnych),
– renowację zieleni (pielęgnację istniejącego zadrzewienia, urządzenie trawników, nasadzenia roślin),
– odwodnienie terenu (odprowadzenie wód opadowych),
– infrastrukturę towarzyszącą (altana, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci),
– ustawienie tablic informacyjnych,
– monitoring terenu.

Teren po modernizacji stanie się bardziej reprezentacyjny i nowoczesny. Przeznaczony będzie do aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Zrewitalizowane miasteczko ruchu drogowego będzie pełniło rolę edukacyjną. Projekt będzie sprzyjał aktywności społecznej i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie teoretycznym i praktycznym z zasad ruchu drogowego.

Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2019 r.

Na realizację zadania Gmina Sokółka uzyskała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 299 993,90 zł. Całkowita wartość inwestycji stanowi kwotę 701 928,16 zł.

Fot. Wojciech Oksztol / Wrota Podlasia

Podsumowanie XI edycji akcji “Zbieramy Krew dla Polski”

W ramach XI edycji kampanii „Zbieramy Krew dla Polski” podczas 8 zbiórek krwi na terenie województwa podlaskiego jego mieszkańcy oddali blisko 110 litrów krwi. W całej Polsce dzięki kampanii realizowanej przez Grupę Muszkieterów, która zarządza sieciami Intermarché i Bricomarché, wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem zebrano blisko 1 200 litrów życiodajnego płynu.

Infografika

– Mimo ogromnego postępu technologii i medycyny, nikt nie wynalazł syntetycznego odpowiednika krwi. Jej przetoczenie jest czasami jedyną możliwością na uratowanie życia lub zdrowia. Właśnie dlatego bardzo dziękujemy wszystkim dawcom oraz organizatorom, którzy przez 11 lat kampanii „Zbieramy Krew dla Polski” działali na rzecz honorowego krwiodawstwa. W tym czasie udało nam się zebrać blisko 16 000 litrów krwi. Razem osiągnęliśmy ogromny sukces! – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Od maja do września 2018 r. wyspecjalizowane krwiobusy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stacjonowały na parkingach przed sklepami Intermarché i Bricomarché w całej Polsce. W 106 miastach 15 polskich województw przeprowadzono aż 129 zbiórek krwi. Akcjom towarzyszyły także liczne konkursy, pokazy straży pożarnej i ratownictwa medycznego oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie autorskie z Mateuszem Połuszańczykiem

26 października 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie autorskie z panem Mateuszem Połuszańczykiem, poetą, felietonistą i redaktorem sportowym.

Mateusz Połuszańczyk

Pan Mateusz zawodowo zajmuje się również redagowaniem treści internetowych dla serwisu NBA Labs. Urodził się i wychował w Sokółce, gdzie rozpoczęła się jego przygoda z poezją. „Frazy księżyca” to debiut młodego poety. Autor opowiedział publiczności o swoich inspiracjach literackich oraz o tym skąd wzięło się jego zamiłowanie do poezji. W wieku 6 lat usłyszał mroczny wiersz Edgara Allana Poe pt.: „Kruk”, który wyzwolił w nim iskrę poetyckiego ducha.

Spotkanie miało formę luźnego wywiadu. W rozmowie z Grzegorzem Sawickim, dziennikarzem sportowym, a jednocześnie bliskim przyjacielem, opowiedział słuchaczom o swoich początkach, planach na przyszłość i twórczości. Zapytany dlaczego poezja? Odpowiedział z humorem: „ponieważ ma ona niezmierzone horyzonty, można się wyrażać bez granic, a także uwodzić kobiety.” Tomik „Frazy księżyca” to obiecujący początek kariery. Zebrał on bardzo dobre recenzje wśród odbiorców. Podczas spotkania autor zdradził, że w przygotowaniu jest kolejny zbiór wierszy pt. „Soneciarnia”. Zebrani goście, oprócz ciekawej dyskusji, mogli wysłuchać wybranych wierszy poety, które zaprezentował Przemysław Krawiel. Niespodzianką od autora była loteria. Czytelnicy mieli okazję wylosować dwa egzemplarze debiutanckiego tomu z autografem i osobistą dedykacją poety. Choć klimat twórczości pana Mateusza jest melancholijny i mroczny, to na spotkaniu panowała radosna i rodzinna atmosfera. ZOBACZ WIĘCEJ

To już czwarta kadencja tej rady

Uczennica sokólskiego Zespołu Szkół Rolniczych Angelika Polewko została Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce IV kadencji, która zainaugurowała pracę w środę 17 października 2018 roku. Uroczysta sesja odbyła się w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Młodzieżowa Rada Miejska w Sokółce IV kadencji

W obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej 13 uczniów sokólskich szkół podstawowych i gimnazjalnych złożyło ślubowanie. Pani Burmistrz podziękowała wszystkim radnym minionej kadencji i pogratulowała tym, którzy dopiero zdobyli mandat w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

To właśnie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska była inicjatorką powstania MRM w naszym mieście. Skupiająca uczniów rada działa od 2015 roku. Jej skład zmienia się co roku. Od początku opiekunem MRM jest nauczycielka Monika Klim ze Szkoły Podstawowej nr 3. ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty kosmetyczne „Przystanku Nadzieja”

23 października 2018 r. uczestnicy grupy wsparcia „Przystanek Nadzieja” oraz zaprzyjaźnionych kół wolontariuszy spotkali się na warsztatach kosmetycznych.

Warsztaty kulinarne

Warsztaty prowadziły je nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce: pani Elwira Zabłocka  przy wsparciu pani Jolanty Siemieniako. Pani Elwira zaproponowała wykonanie mydełek i kul kąpielowych. Wszyscy z zaangażowaniem przystąpili do pracy, której towarzyszyły przyjacielskie rozmowy, pomoc i wzajemny szacunek. Efektem były zaskakujących kształtów mydełka i czarujące zapachem kule kąpielowe, a przede wszystkim pozytywne wrażenia, z którymi wrócono do swoich domów. ZOBACZ WIĘCEJ

Trzy pokolenia wystartowały w sztafecie

Przedszkolaki, ich rodzice, dziadkowie, nauczyciele i wszyscy, którzy w piątek 5 października 2018 roku odwiedzili Przedszkole nr 3 w Sokółce, wzięli udział w wyjątkowym biegu.

Sztafeta pokoleń

-Nasza placówka realizuje projekt „Kocham Cię Polsko – Integracja Trzech Pokoleń”, w ramach którego zorganizowaliśmy sztafetę niepodległości, gdzie obok siebie wystartowały trzy pokolenia – powiedziała Dyrektor Przedszkola nr 3 w Sokółce Janina Olechno. – W ten sposób chcemy uczcić zbliżającą się setną rocznicę odzyskania niepodległości – dodała Pani Dyrektor.

Biegaczom kibicował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk razem z Prezesem Zarządu Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny Marią Talarczyk oraz Prezesem Stowarzyszenia „Oczy Podlasia” (realizator projektu) Marcinem Pogorzelskim.
Sztafetę zorganizowano dzięki dofinansowaniu z programu „Działaj Lokalnie” SFL oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wszyscy uczestnicy sztafety niepodległości otrzymali pamiątkowe medale.

ZOBACZ WIĘCEJ

W dziesiątą rocznicę cudu

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w Archidiecezjalnym Dniu Eucharystii, który zorganizowano w niedzielę 7 października 2018 roku w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Uroczystość połączono z obchodami 10. rocznicy Cudu Eucharystycznego, jaki wydarzył się w tej parafii.

Rocznica Cudu w Sokółce

We mszy odprawionej na przykościelnym placu uczestniczyły setki wiernych. Nabożeństwu przewodniczył Metropolita Białostocki ks. Abp. Tadeusz Wojda. W kazaniu Metropolita podkreślił, jak ważna w życiu każdego chrześcijanina powinna być Eucharystia.
– Eucharystia to jedyne lekarstwo na duchową pustkę współczesnego człowieka, będącą skutkiem życia bez Boga. Usiłowanie zapełnienia jej aktywnością, towarzystwem innych, przyjemnościami czy podróżami, nie przynosi ulgi duchowej ani szczęścia – mówił Abp. Tadeusz Wojda.
W procesji z darami Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska złożyła naczynia liturgiczne i kosz kwiatów.
Po komunii uczestnicy mszy wzięli udział we wspólnej adoracji. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili: Miejska Orkiestra Dęta z Sokółki, chór Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz chór Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. ZOBACZ WIĘCEJ

Sprzęt i wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Baner

Gmina Sokółka zakupi sprzęt i wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Kamionce, Starej Rozedrance i Lipinie, między innymi: zestawy węży hydraulicznych, zestawy uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, zestawy przenośnego oświetlenia.

8 października 2018 roku została podpisana umowa nr DFS-II-7211-2230/18 pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości a Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Gminie Sokółka została przyznana dotacja celowa w wysokości 19491,71 zł. Wkład własny wynosi 1%, tj. 196,89 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 14 grudnia 2018 roku.

Pół wieku Szkoły Podstawowej nr 3

Zdjęcie grupowe

29 września 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 3 świętowała 50-lecie swego istnienia. Po nabożeństwie w sokólskiej cerkwi i mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uczestnicy uroczystości zebrali się w sali gimnastycznej szkoły.

Mottem przewodnim jubileuszu były słowa Christiana Schultza: „Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi”.

ZOBACZ WIĘCEJ

SOKÓŁKA - Gmina Sokółka