Spotkanie z partnerami z Rejonu Złoczowskiego

W piątek 12 stycznia 2024 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska gościła przedstawicieli administracji Rejonu Złoczowskiego, w związku z planowanym złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie, w ramach zatwierdzonego pod koniec 2022 roku przez Komisję Europejską Programu Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 w Priorytecie Turystyka.

W Sokółce gościliśmy przedstawicieli administracji Rejonu Złoczowskiego

W spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Sokółce ze strony ukraińskiej uczestniczyli Karmazyn Svitlana, Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Zarządzania Projektami i Współpracy Międzynarodowej, Gulyovata Ulyana, Kierownik Wydziału Turystyki i Promocji oraz Maryan Kowalski, Sekretarz Komitetu Wykonawczego.

Gminę Sokółka reprezentowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępcy Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Adam Juchnik, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz i Katarzyna Klimowicz-Kułak z Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

Partnerzy zaprezentowali potencjał i potrzeby zdiagnozowane w swoich gminach w zakresie turystyki oraz zaproponowali wspólne działania wzmacniające rolę kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, dzięki którym miejscowości staną się bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających turystów.

Na podstawie podpisanego porozumienia o podjęciu współpracy Partnerzy zobowiązali się do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w planowanym w tym roku naborze.

(KKK) UMS, fot. D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content