Spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli

W poniedziałek 15 stycznia 2024 roku w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury – z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – odbyło się Noworoczne Spotkanie Sołtysów Gminy Sokółka i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik, Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Mędrek, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Mikołajczyk, Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Sokółce Bożena Turycz, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce Leszek Lulewicz oraz przedstawiciel MPO Sp.z o.o. Sylwia Kozłowska.

Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, która życzyła wszystkim dobrego roku i owocnej współpracy. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na zły stan dróg powiatowych po ostatnich opadach śniegu i przymrozkach. Sołtysi poinformowali, że niektóre trasy były praktycznie nieprzejezdne, a podejmowane w tej sprawie interwencje, nie przynosiły żadnego rezultatu. Kolejnym punktem programu była informacja o niepodjęciu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2024 rok na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 grudnia 2023 roku. Poruszono też kwestię segregacji odpadów na terenie sokólskiej gminy.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content