Ze Światłem Pokoju

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos odwiedziła w czwartek 14 grudnia 2023 roku Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską, Pani Wicemarszałek przekazała Pani Burmistrz Betlejemskie Światło Pokoju.

Akcję znaną dziś jako Betlejemskie Światło Pokoju zapoczątkowały w 1986 roku austriacka telewizja i radio publiczne, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja szybko objęła całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów, a następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich, najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie trafia ono do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content