Mieszkańcy Nowej Rozedranki podpisali akt notarialny

W czwartek 14 grudnia 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami wsi Nowa Rozedranka.

W obecności Pani Burmistrz, użytkownicy Spółki Przymusowej Wspólnoty Gruntowej wsi Rozedranka Nowa podpisali akt notarialny, na mocy którego podjęta została uchwała o przekształceniu Spółki Przymusowej Wspólnoty Gruntowej mieszkańców wsi Rozedranka Nowa o pow. 13.4739 ha we współwłasność w częściach ułamkowych, w trybie art. 30a ustawy z 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Celem tej czynności była likwidacja Spółki Przymusowej Wspólnoty Gruntowej wsi Rozedranka Nowa i stworzenie możliwości podjęcia kolejnych uchwał, zmierzających do wyjścia ze współwłasności poprzez wykonanie podziału geodezyjnego na gruncie.

W procesie podjęcia tej uchwały uczestniczy 31 osób fizycznych i jedna osoba prawna jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowany przez jej umocowanego przedstawiciela. Czynność ta została wykonana przez Kancelarię Notarialną Notariusz Agnieszki Nelke z siedzibą w Sokółce.

(GA) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również